Language   

War in Viet Nam: as seen from Viet Nam

Timeline

17 songs in this group
Bài ca dành cho những xác người (Hue 1968)
(Trịnh Công Sơn)
Bài ca Hà Nội
(Vũ Thành)
Cho một người vừa nằm xuống
(Trịnh Công Sơn)
Chờ nhìn quê hương sáng chói
(Trịnh Công Sơn)
Du mục
(Trịnh Công Sơn)
Gẫy Đàn Lên Hỡi Người Bạn Mỹ
(Pham Tuyen)
Gia tài của mẹ
(Trịnh Công Sơn)
Giải phóng Miền Nam
(Huỳnh Minh Siẽng)
Hát trên những xác người
(Trịnh Công Sơn)
Huế, Sài Gòn, Hà Nội
(Trịnh Công Sơn)
Ngày dài trên quê hương
(Trịnh Công Sơn)
Ngủ đi con
(Trịnh Công Sơn)
Song Of The Coats
(Barbara Dane)
The Unconquerable Van Troi
(Barbara Dane)
What We're Fighting For
(Dave Dudley)
Đại bác ru đêm
(Trịnh Công Sơn)
Đồng dao hòa bình
(Trịnh Công Sơn)
Other Topics

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org