Lingua   

Trovate 35 traduzioni dal Vietnamita

Vietnamita

Wikipedia

The Ethnologue

Timeline Vietnamita

Bài ca dành cho những xác người (Hue 1968) (Trịnh Công Sơn) Downloadable! Video!

La versione inglese di Frank Duong, dalla pièce teatrale di Khanh Ly.


Bài ca dành cho những xác người (Hue 1968) (Trịnh Công Sơn) Downloadable! Video!

Un'ulteriore traduzione di Nguyễn Vũ Thành (2003):


Bài ca dành cho những xác người (Hue 1968) (Trịnh Công Sơn) Downloadable! Video!

Versione italiana di Riccardo Venturi (2004), dalla versione inglese:


Cánh đồng hoà bình (Trịnh Công Sơn) Downloadable! Video!

Traduzione francese di Thanh Bạch, da un sito dedicato a Trịnh Công ‎Sơn


Cho một người vừa nằm xuống (Trịnh Công Sơn) Downloadable! Video!

English Version by Dinh Nguyen


Chờ nhìn quê hương sáng chói (Trịnh Công Sơn) Downloadable! Video!

English Version by Frank Duong
(continua)


Du mục (Trịnh Công Sơn) Downloadable! Video!

English version by Nguyễn Vũ Thành


Gia tài của mẹ (Trịnh Công Sơn) Downloadable! Video!

Traduzione inglese di Rich Fuller
(continua)


Gia tài của mẹ (Trịnh Công Sơn) Downloadable! Video!

Versione italiana (dalla versione inglese) di Riccardo Venturi


Gia tài của mẹ (Trịnh Công Sơn) Downloadable! Video!

Traduzione francese di Léon Remacle, da un sito dedicato a Trịnh Công ‎Sơn


Gia tài của mẹ (Trịnh Công Sơn) Downloadable! Video!

Adattamento inglese di Harold Lieberman & Abbey Fraser
(continua)


Giải phóng Miền Nam (Huỳnh Minh Siẽng) Downloadable! Video!

Versione italiana da La musica dell'altra Italia


Giải phóng Miền Nam (Huỳnh Minh Siẽng) Downloadable! Video!

Versione svedese di Carsten Palmaer da Proletärkultur


Giải phóng Miền Nam (Huỳnh Minh Siẽng) Downloadable! Video!

Traduzione inglese da YouTube


Giải phóng Miền Nam (Huỳnh Minh Siẽng) Downloadable! Video!

Versione finlandese / Finnish version / Version finnoise / Suomenkielinen versio
(continua)


Hát trên những xác người (Trịnh Công Sơn) Downloadable! Video!

Traduzione inglese di Patrick Gallagher da TCS Home, sito dedicato all’opera di Trịnh Công Sơn.


Huế, Sài Gòn, Hà Nội (Trịnh Công Sơn) Downloadable! Video!

English version by Nguyễn Vũ Thành
(continua)


Huế, Sài Gòn, Hà Nội (Trịnh Công Sơn) Downloadable! Video!

Alternative English version by Frank Duong


Một Buổi Sáng Mùa Xuân (Trịnh Công Sơn) Downloadable! Video!

Traduzione francese di Léon Remacle, da un sito dedicato a Trịnh Công ‎Sơn


Ngày dài trên quê hương (Trịnh Công Sơn) Downloadable!

La versione inglese di Nguyễn Vũ Thành:


Ngày dài trên quê hương (Trịnh Công Sơn) Downloadable!

Traduzione francese di Léon Remacle, da un sito dedicato a Trịnh Công ‎Sơn


Ngủ đi con (Trịnh Công Sơn) Downloadable! Video!

English version by Nguyễn Vũ Thành


Ta thấy gì đêm nay (Trịnh Công Sơn) Downloadable! Video!

Traduzione francese di Léon Remacle, da un sito dedicato a Trịnh Công ‎Sơn


Ta thấy gì đêm nay (Trịnh Công Sơn) Downloadable! Video!

Traduzione inglese di Tran Duy Tinh, da un sito dedicato a Trịnh Công ‎Sơn


Tình ca của người mất trí (Trịnh Công Sơn) Downloadable!

Traduzione francese di Léon Remacle, da un sito dedicato a Trịnh Công ‎Sơn


Tình ca của người mất trí (Trịnh Công Sơn) Downloadable!

Traduzione inglese di Tran Duy Tinh, da un sito dedicato a Trịnh Công ‎Sơn


Tình ca của người mất trí (Trịnh Công Sơn) Downloadable!

Singable translation by Rich Fuller in 1972


Tôi sẽ đi thăm (Trịnh Công Sơn) Downloadable! Video!

Traduzione francese di Léon Remacle, da un sito dedicato a Trịnh Công ‎Sơn


Tôi sẽ đi thăm (Trịnh Công Sơn) Downloadable! Video!

Traduzione inglese di Tran Duy Tinh, da un sito dedicato a Trịnh Công ‎Sơn


Việt Nam tôi đâu? (Việt Khang) Video!

Versione inglese del cantante norvegese Moddi
(continua)


Xác ta xác thù (Trịnh Công Sơn)

Traduzione francese di Léon Remacle, da un sito dedicato a Trịnh Công ‎Sơn


Đại bác ru đêm (Trịnh Công Sơn) Downloadable! Video!

Versione inglese di Nguyễn Vũ Thành:


Đại bác ru đêm (Trịnh Công Sơn) Downloadable! Video!

Versione italiana di Riccardo Venturi
(continua)


Đại bác ru đêm (Trịnh Công Sơn) Downloadable! Video!

Traduzione inglese di Rich Fuller da TCS Home, sito dedicato all’opera di Trịnh Công Sơn.


Đồng dao hòa bình (Trịnh Công Sơn) Downloadable! Video!

Versione inglese di Frank Duong:
Cerca le canzoni in Vietnamita


Ricerche


hosted by inventati.org