Lingua   

Đại bác ru đêm

Trịnh Công Sơn
Lingua: Vietnamita

Lista delle versioni e commenti


Ti può interessare anche...

Gia tài của mẹ
(Trịnh Công Sơn)
Ngủ đi con
(Trịnh Công Sơn)
Ngày dài trên quê hương
(Trịnh Công Sơn)


[1975]
Lyrics and music: Trịnh Công Sơn
Testo e musica: Trịnh Công Sơn
Album: "Du Muc"

Trịnh Công Sơn.
Trịnh Công Sơn.
Đại bác đêm đêm dội về thành phố
Người phu quét đường dừng chổi lắng nghe.
Đại bác qua đây đánh thức mẹ dậy
Đại bác qua đây con thơ buồn tủi
Nửa đêm sáng chói hỏa châu trên núi.

Đại bác đêm đêm dội về thành phố
người phu quét đường dừng chổi đứng nghe.
Từng chuyến bay đêm con thơ giật mình
Hầm trú tan hoang ôi da thịt vàng
Từng đêm trong sáng là mắt quê hương.

Hàng vạn tấn bom trút xuống đầu làng
Hàng vạn tấn bom trút xuống ruộng đồng
cửa nhà Việt Nam cháy đỏ cuối thôn.
Hàng vạn chuyến xe, claymore lựu đạn
Hàng vạn chuyến xe mang vô thị thành
từng vùng thịt xương có mẹ có em

Đại bác đêm đêm dội về thành phố
người phu quét đường dừng chổi đứng nghe.
Đại bác đêm đêm tương lai rụng vàng
Đại bác như kinh không mang lời nguyền
Trẻ thơ quên sống từng đêm nghe ngóng.

Đại bác đêm đêm dội về thành phố
người phu quét đường dừng chổi đứng nghe.
Đại bác đêm đêm ru da thịt vàng
Đại bác nghe quen như câu dạo buồn
Trẻ con chưa lớn để thấy quê hương

Hàng vạn tấn bom trút xuống đầu làng
Hàng vạn tấn bom trút xuống ruộng đồng
cửa nhà Việt Nam cháy đỏ cuối thôn.
Hàng vạn chuyến xe, claymore lựu đạn
Hàng vạn chuyến xe mang vô thị thành
từng vùng thịt xương có mẹ có em

Đại bác đêm đêm dội về thành phố
người phu quét đường dừng chổi đứng nghe.
Đại bác đêm đêm tương lai rụng vàng
Đại bác như kinh không mang lời nguyền
Trẻ thơ quên sống từng đêm nghe ngóng.

Đại bác đêm đêm dội về thành phố
người phu quét đường dừng chổi đứng nghe.
Đại bác đêm đêm ru da thịt vàng
Đại bác nghe quen như câu dạo buồn
Trẻ con chưa lớn để thấy quê hương
Trẻ con chưa lớn để thấy quê hương
Trẻ con chưa lớn để thấy quê hương

inviata da Riccardo Venturi
Lingua: Inglese

Versione inglese di Nguyễn Vũ Thành:
CANNONS LULL THE NIGHT

Cannons resound to city every night
the road cleaner stops broom, listens.
Cannons pass here, wake mother up
Cannons pass here, babies sorrow
Mid-night rocket sparks over mountain.

Cannons resound to city every night
the road cleaner stops broom, listens.
Each night flight, babies start out of sleep
Dug-out is ravaged, oh yellow's flesh
Every night what bright are fatherland's eyes.

Ten thousands of bombs pour down villages
Ten thousands of bombs pour down the fields
Vietnamese houses are blazed at the hamlet's end
Ten thousands of trips, claymore grenade
Ten thousands of trips bring to city
flesh and bone of mother, of you

Cannons resound to city every night
the road cleaner stops broom, listens.
Cannons every night, future falls down like yellow leaves
Cannons like prayer without a vow
babies forget living, every night wait anxiously.

Cannons resound to city every night
the road cleaner stops broom, listens.
Cannons every night, lull yellow's flesh
Cannons become familiar like a sad overture
Babies haven't grown up to see fatherland

Ten thousands of bombs pour down villages
Ten thousands of bombs pour down the fields
Vietnamese houses are blazed at the hamlet's end
Ten thousands of trips, claymore grenade
Ten thousands of trips bring to city
flesh and bone of mother, of you

Cannons resound to city every night
the road cleaner stops broom, listens.
Cannons every night, future falls down (like yellow leaves)
Cannons like prayer without a vow
babies forget living, every night wait anxiously.

Cannons resound to city every night
the road cleaner stops broom, listens.
Cannons every night, lull yellow's flesh
Cannons become familiar like a sad overture
Babies haven't grown up to see fatherland
Babies haven't grown up to see fatherland
Babies haven't grown up to see fatherland.

inviata da Riccardo Venturi
Lingua: Italiano

Versione italiana di Riccardo Venturi
22 marzo 2009
(dalla versione inglese)

La versione inglese è in alcuni punti poco chiara, e quindi la seguente versione italiana ne risente per forza di cose.
I CANNONI CULLANO LA NOTTE

I cannoni risuonano in città ogni notte,
lo spazzino smette di spazzare e ascolta.
I cannoni passan di qui, svegliano la madre,
I cannoni passan di qui, i bambini hanno pena,
il razzo di mezzanotte scintilla sulla montagna.

I cannoni risuonano in città ogni notte,
lo spazzino smette di spazzare e ascolta.
Ad ogni raid notturno i bambini si svegliano,
il rifugio è squassato, carne d'uomo giallo,
e ogni notte come risplendono gli occhi della patria.

Diecimila bombe lanciate sui villaggi,
diecimila bombe lanciate sui campi.
Le case vietnamite sono in fiamme in fondo al paese,
diecimila fughe, granate a grappolo.
diecimila fughe verso la città,
carne ed ossa della madre, di te

I cannoni risuonano in città ogni notte,
lo spazzino smette di spazzare e ascolta.
Cannoni ogni notte, il futuro cade come foglie gialle,
i cannoni sono come preghiere senza un voto,
i bimbi si scordano di vivere, ogni notte aspettano in ansia.

I cannoni risuonano in città ogni notte,
lo spazzino smette di spazzare e ascolta.
I cannoni, ogni notte, cullano la carne dell'uomo giallo
e diventano familiari come una triste ouverture.
I bambini non sono cresciuti abbastanza per vedere la patria.

Diecimila bombe lanciate sui villaggi,
diecimila bombe lanciate sui campi.
Le case vietnamite sono in fiamme in fondo al paese,
diecimila fughe, granate a grappolo.
diecimila fughe verso la città,
carne ed ossa della madre, di te.

I cannoni risuonano in città ogni notte,
lo spazzino smette di spazzare e ascolta.
Cannoni ogni notte, il futuro cade come foglie gialle.
I cannoni sono come preghiere senza un voto,
i bimbi si scordano di vivere, ogni notte aspettano in ansia.

I cannoni risuonano in città ogni notte,
lo spazzino smette di spazzare e ascolta.
I cannoni ogni notte cullano la carne dell'uomo giallo.
e diventano familiari come una triste ouverture.
I bambini non sono cresciuti abbastanza per vedere la patria.
I bambini non sono cresciuti abbastanza per vedere la patria,
I bambini non sono cresciuti abbastanza per vedere la patria.

22/3/2009 - 11:47
Lingua: Inglese

Traduzione inglese di Rich Fuller da TCS Home, sito dedicato all’opera di Trịnh Công Sơn.
LULLABY OF THE ARTILLERY

Night after night fall shells t'wards town
A sweeper stops her broom to hear
As shells do fly, a mother wakes
As shells do fly, a child's soft cry
Bright flares burst open above the mountains

Night after night fall shells t'wards town
A sweeper stops her broom to hear
Each round's dark trip, a child in fright
A shelter hit--O! Horrid sight
Each night keeps flashing the face of our land

O! Tons of bombs fall on the gate
The bombs like rain fall on our fields
A house burns red at the end of the lane
Grenades, claymores the trucks haul down
Such endless stores they bring through town
Our mothers' bones lie everywhere

Night after night fall shells t'wards town
A sweeper stops her broom to hear
Night after night, the future quakes
As shells like empty prayers repeat
A child half-living each night waits listening

Night after night fall shells t'wards town
A sweeper stops her broom to hear
Each night, the rounds, they sing for us
Familiar sounds, like sad refrains
What child will ever see home again.

inviata da B.B. - 28/11/2017 - 14:50Pagina principale CCG

Segnalate eventuali errori nei testi o nei commenti a antiwarsongs@gmail.com
hosted by inventati.org