Lingua   

Du mục

Trịnh Công Sơn
Lingua: Vietnamita


Ti può interessare anche...

Chờ nhìn quê hương sáng chói
(Trịnh Công Sơn)
Bài ca dành cho những xác người (Hue 1968)
(Trịnh Công Sơn)
Đồng dao hòa bình
(Trịnh Công Sơn)


[1975]
Lyrics and Music by Trịnh Công Sơn
Testo e musica di Trịnh Công Sơn
Album: Du mục

Copertina dell'album "Du mục", dipinta da Trịnh Công Sơn stesso.
Copertina dell'album "Du mục", dipinta da Trịnh Công Sơn stesso.


Il testo e la traduzione inglese sono riprodotti da Questa pagina

Lyrics and English translation are reproduced from This page.
Đàn bò vào thành phố
Đêm buồn vắng buồn hơn
Đàn bò vào thành phố
không còn ai hỏi thăm
Đàn bò tìm dòng sông
nhưng dòng nước cạn khô
Đàn bò bỗng thấy buồn, bỗng thấy buồn
rồi một hôm đứng mơ mây ngàn

Một người vào thành phố
đếm từng bước buồn tênh
Một người vào thành phố
không còn ai người quen
Người tìm về đồng xanh
nhưng đồng đã bỏ không
Rồi người bỗng thấy buồn, bỗng thấy buồn
Người chợt nghe xót xa đất mình

(Điệp khúc)

Ôi quê hương đã lầm than
Sao còn, còn chiến tranh
Mẹ già hết chờ mong
Đã ngủ yên
Mẹ già mãi ngủ yên

Buông lời ru cho muôn năm
Buông vòng nôi cho hư không
Cho hư không buông bàn tay
Con đi hoang
Con đi hoang một đời
Con đi hoang phận này

Đàn bò vào thành phố
reo buồn tiếng hạt chuông
Một người vào thành phố
nghe hồn giá lạnh băng
Người tìm về đầu non
nhưng rừng đã bỏ hoang
Rồi người bỗng hết buồn đã hết buồn
Người lặng nghe đá lên trong mình

(Lặp lại Điệp khúc & 3)

Người lặng nghe đá lên trong mình
Người lặng nghe đá lên trong mình...

inviata da Riccardo Venturi - 8/3/2007 - 19:40Lingua: Inglese

English version by Nguyễn Vũ Thành
NOMAD

A herd of cows enters the city
The night is sad, desolate, hence sadder
A herd of cows enters the city
there's no one to ask for
The herd finds a river
but the stream is dry
The herd feels sad, suddenly sad
then one day dreams of mountain clouds

A man comes in city
counts each steps, sadly
A man comes in city
there's no more acquaintances
He find the green field
but the field is vacant
Then he feels so sad, suddenly
Suddenly he is unhappy about country

(Refrain)

Oh motherland was wretched
why it's still, still in war ?
Old mother stopped waiting
Slept quietly
Mother slept quietly forever

Drop a lullaby for thousands years
Set the cradle free for emptiness
For emptiness, let loose the hands
Child bums around
Child bums around, a life
Child bums around, this fate

A herd of cows enters the city
sadly drop a bell sound
A man comes in city
hears his soul freezing
He find the mountain
but forest was fallowed
Then his sadness vanishes, suddenly vanished
Rocks lie heavy on his soul

(Refrain & part 3)

Rocks lie heavy on his soul
Rocks lie heavy on his soul... (fading)

inviata da Riccardo Venturi - 8/3/2007 - 19:49Pagina principale CCG

Segnalate eventuali errori nei testi o nei commenti a antiwarsongs@gmail.com
hosted by inventati.org