Lingua   

Trovate 15 canzoni in Gaelico scozzese


Gaelico scozzese

Wikipedia

The Ethnologue

Timeline Gaelico scozzeseAn dà là
(Mànran)
An eala bhàn
(Dòmhnall Ruadh Chorùna)
An scathàn (Lo specchio)
(Massimiliano D'Ambrosio)
Cumha Mhic Criomain
(Donald Ban MacCrimmon (Dòmnhull Bàn MacCruimein))
Fear A Bhata
(Jane Finlayson)
Fuadach nan Gàidheal
(Henry Whyte, aka Fionn)
Fuaim a bhlair
(Runrig)
Gur milis Mòrag
(anonimo)
Gwerz Kiev
(Denez Prigent)
Hallaig
(Somhairle MacGill-Eain [Sorley MacLean])
Iain MacPhaidein: Oidhche mhath leibh
(GLI EXTRA DELLE CCG / AWS EXTRAS / LES EXTRAS DES CCG)
Na Gaidheil am Basra
(Norman McArthur)
Òran do dh’Iain Dòmhnallach
(Mary Ann Kennedy)
Òran nan Raiders
(Julie Fowlis)
Tir an airm
(Runrig)


Cerca nell'archivio le traduzioni in Gaelico scozzese

Cerca nell'archivio le traduzioni dal Gaelico scozzese


Ricerche


hosted by inventati.org