Lingua   

Fuaim a bhlair

Runrig


Lista delle versioni e commenti


Ti può interessare anche...

Na Gaidheil am Basra
(Norman McArthur)
Tir an airm
(Runrig)


[1981]
Album "Recovery"
Recovery
Fuaim a' bhlair, ceol a' chogaidh
An guth 's an naire
Air cluasan eachdraidh
Sgith dh'an bhlar, sgith dh'an chogadh
An t'eallach 's an cradh
Air gualainn eachdraidh

Blàr non Gaidheal, an Gaidheal 's an codagh
An fhuil 's am bas
Air braighean eachdraidh
Fuaim a' bhlair, ceol a' chogaidh
An guth 's an naire
Air cluasan eachdraidh

Saidhdear mi sa' Fhraing 's sa Ghearmailt
Saidhdear mi air raointean Chanada
Saidhdear mi san Spàinn san Eadailt
Saidhdear mi 'nam aghaidh fhein an Eirinn

inviata da Alessandro - 10/2/2010 - 12:52Lingua: Inglese

Traduzione inglese da www.jimwillsher.co.uk
THE NOISE OF BATTLE

The noise of battle, the music of war
The voice and the disgrace
In the ears of history
Tired of the battle, tired of the war
The burden and the pain
On the shoulders of history

The battle of the Gael, the Gael and the war
The blood and the death
On the braes of history
The noise of battle, the music of war
The voice and the disgrace
In the ears of history

I have soldiered in France and Germany
I have soldiered on the plains of Canada
I have soldiered in Spain and Italy
I have soldiered against my fellow Gael in Ireland

inviata da Alessandro - 10/2/2010 - 12:57Pagina principale CCG

Segnalate eventuali errori nei testi o nei commenti a antiwarsongs@gmail.com
hosted by inventati.org