Language   

Ora ca cc’è la Talìa

Cantunovu
Back to the song page with all the versions


OriginalTraduzione italiana delle prime due strofe, da dialettando.com
ORA CA CC’È LA TALÌA


Ora ca cc’è la Talìa, fannu la Talìa,
ccu’ na canna a li manu è la Sicilia!
Lu beddu rregnu ha jutu a gammi all’aria,
Palermu fa dijunu, ch’è vigilia.

St’èbbuca d’ora chi nni curri laria!
Lu celu ni li manna tirribilia!
L’oru e l’argentu squagghiaru pill’aria,
di carta la visteru la Sicilia!

Chi nova liggi ca vinni aguannu,
chi ognunu si diliggi a lu so rregnu!
li cresii e li batii stanu spugghiannu,
li quattru sbirri di chistu guvernu!

Lu populu si java rivutannu,
ma si rivutirà tuttu lu regnu;
aspittamu ‘stu jornu, e (cui sa quannu?)
vinnitta si farà sangu ppi sangu!

ORA CHE C’E’ L’ITALIA

Ora che c'è l'Italia, ci derubano;
con una canna in mano è la Sicilia!
Il bel regno è andato a gambe all'aria;
Palermo fa digiuno, chè è vigilia.

Che brutta che è quest'epoca attuale!
Il cielo ci manda malanni!
L'oro e l'argento si sono sciolti nell'aria;
di carta hanno rivestito la Sicilia!


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org