Lingua   

Maffian

Kjell Höglund
Lingua: Svedese


Lista delle versioni e commenti


Ti può interessare anche...

På väg
(Hoola Bandoola Band)
La Sicilia camina
(Ignazio Buttitta)
I matri
(Jaka)


[1975]
Parole e musica di Kjell Höglund
Nel suo album "Baskervilles hund"
Testo trovato su LyricWiki

Baskervilles hund
Det har nått våra öron att Ni har kritiserat oss
nu tar vi inte sådant alltför bokstavligt och seriöst
det är ont om duktigt folk som liksom Ni kan tänka själv och vågar slåss
och som har insett värdet av att jobba hårt och ambitiöst

Om sanningen ska fram så har vi länge haft Er under observans
vi har hållit ett vakande öga på Er verksamhet
Er kapacitet och Er analytiska briljans
har vi noggrant studerat, fastän i allra största hemlighet

Ni undrar givetvis varför vi har sökt upp Er här ikväll
förklaringen är den att vi vill ge Er ett förslag
Anslut Er till oss! Var inte så förbannat ideell!
VI I MAFFIAN - behöver Era friska tag

Se så! Lugna ner Er, låt oss diskutera förutsättningslöst
det tjänar inget till att hetsa upp sej, det leder ingen vart
vi vågar nog påstå att vårt erbjudande är generöst
måla inte fan på väggen, se nu inte allt i vitt och svart

Det här är en fråga om ömsesidighet och tolerans
vi skulle båda tjäna på en liten, låt oss kalla det - affär
med Er beslutsamhet och med Er energiska pregnans
skulle Ni kunna göra en lysande karriär

Folk av Er kaliber växer sannerligen inte på träd
är det inte synd att kasta Era pärlor för svin?
Ni är en planta som ännu är tämligen späd
VI i MAFFIAN - gör druvorna till årgångsvin

Pratar vi poetiskt? Kanske det, jo, vi älskar poesi
de sköna konsterna och vetenskapen har vårt fulla stöd
vi har noggrant läst Darwins utvecklingsteori
människan lever ju icke allenast av bröd

I kampen för tillvaron segrar dom starka och sluga
det naturliga urvalet gynnar den som är bäst
en kamp på liv och död bestämmer vem av oss som slutligen får duga
mot djungelns hårda lag hjälper inte den svages protest

Så segraren förökar sej och odlar sin egen art
på så sätt går mänskligheten framåt i styrka och list
att slåss mot naturens egna lagar är inte särskilt smart
Så I MAFFIAN - är man inte altruist.

Ni säger att Darwins teorier gäller djurens rike
och att vi som människor borde visa solidaritet
att varje individ har samma värde och är den andres like
ack min vän, Ni är offer för en idealistisk barnslighet

Vårt tålamod är stort, men nu börjar vi faktiskt ilskna till
Er envishet är löjlig och kan stå er dyrt och det med besked
Ni ska veta att vi inte drar oss för att ordna saken som vi vill
Detta är en varning, vi är inte alls att leka med.

Men Ni äger ju för Guds skull en försvarlig dos intelligens
ska vi behöva gräla som barnrumpor om en sån här sak?
det vore bäst för båda parter om vi kunde komma överens
VI I MAFFIAN - ser Er som en man i vår smak.

Er ärlighet och Er skarpa blick för strategi
sådant hyser vi den största beundran för
och Er logiska finess är vi särdeles förtjusta i
och inte att förglömma, Er talang som organisatör

En förnuftig karl som Ni ska väl ändå inte sätta Er på tvären
ett samarbete oss emellan skulle gagna alla och envar
låt oss röka fredspipa tillsammans och gräva ner gevären
Vi behöver Er, och Ni behöver oss, den saken står väl klar

Ni ska inte tycka att ni överger Era kamrater
en överenskommelse med oss är inte alls förräderi
en klok general han kompromissar om det hjälper hans soldater
VI I MAFFIAN - tycker sånt är god demokrati

Ni kanske tror att den som får makt gärna överger dom små
låt oss försäkra att detta inte alls är sant
som medlem i maffian har Ni möjligheter som få
att förändra världen till det bättre både snabbt och elegant

Så kom med i våra led, slösa inte bort de tillgångar Ni har
Vi förstår att ta till vara Era egenskaper optimalt
Er kritik av oss är skarpsynt och har frestat hårt på vårt försvar
var konstruktiv istället, vi kan lova Er att Ni får bra betalt

Som maffia-medlem kan Ni alltid kritisera innifrån
då har Ni ju Er chans att reformera oss till vad Ni vill
som det är nu så slår Ni bara pannan blodig mot vårt hån
VI I MAFFIAN - vänder inte andra kinden till

Men Ert sätt att ta ställning är rakryggat och stiligt tycker vi
heder åt den som inte kämpar för sin egen vinnings skull
som osjälviskt satsar sin kreativitet precis som Ni
i andras tjänst och utan att snegla på gods och gull

Ni säjer att man inte ska sparka undan skuldrorna man står på
men det Ni är idag har Ni väl blivit av egen kraft?
Er hänsyn tycks oss missriktad och orimlig och svår att förstå
och att korrumpera är en avsikt som vi aldrig haft

Ni är fri som en vind - och bunden som en frusen bäck
och vinden måste blåsa enligt meteorologiska lagar
ta Ert förnuft till fånga nu och låt oss skriva ut en check
VI I MAFFIAN - står till tjänst närhelst Ni behagar

Vi vill bara hjälpa Er, varför kan Ni inte inse det?
Vi vill inte se Er gneta bort den begåvning som Ni fått
Ni är född till något stort, till något verkligt magnifikt, det kan man se
Gör gemensam sak med oss, för Er är blott det bästa nog gott

Det kan vara sant att om man inte tänker själv blir man dresserad
men utan disciplin är man ett löv som fladdrar runt i blåsten
vår högste chef har talat väl om Er och sagt sej vara imponerad
och ett ensamt löv lär inte klara ens den första frosten

Kom in i värmen käre vän, sätt dej här och tina vid vår brasa
unna dej gemenskap och stöd i goda vänners lag
ge dej hän i ett högre sammanhang och glöm revoltens fasa
HOS OSS I MAFFIAN - Var hälsad sköna morgondag!

inviata da Bernart Bartleby - 2/6/2019 - 13:38Lingua: Italiano

Traduzione italiana in prosa / Italian prose translation / Traduction italienne en prose / Italiankielinen proosakäännös:
Riccardo Venturi, 21-06-2019 11:09
LA MAFIA

Ci è giunto agli orecchi che Lei ci ha criticati: ora, non è che lo prendiamo troppo alla lettera e sul serio, non è bene che persone intelligenti, ad esempio come Lei, possano avere pensieri autonomi e il coraggio di lottare, Lei che ha compreso ciò che vale lavorare duramente e con ambizione. A dire il vero, La stiamo tenendo da parecchio sotto osservazione; sebbene nella massima segretezza, abbiamo tenuto un occhio vigile sulla Sua attività, la Sua capacità e la Sua brillante attitudine all'analisi.

Naturalmente, Lei si chiederà perché La abbiamo cercata stasera; Le spieghiamo, è perché vogliamo farLe una proposta. Si unisca a noi! Non sia cosí maledettamente idealista! Noi della Mafia abbiamo bisogno delle Sue forze fresche: ci pensi! Si calmi e discutiamone senza tanti preamboli: non serve a niente riscaldarsi, non porta a nulla. Il diavolo non è poi cosí brutto come lo si dipinge, non veda tutte le cose o bianche o nere: è questione di reciprocità e di tolleranza, entrambi possiamo esserci utili a vicenda -chiamiamolo un affare. Abbiamo studiato attentamente la Sua capacità decisionale e la Sua energica concisione, Lei dovrebbe poter fare una carriera luminosa.

Le persone del Suo calibro, in effetti, non crescono sugli alberi: non è un peccato che Lei getti le sue perle ai porci? Lei è una pianticella ancora abbastanza tenera, e noi della Mafia trasformiamo l'uva in vino d'annata. Stiamo parlando in modo poetico? Forse, certo, noi amiamo la poesia e le belle arti, e le scienze hanno tutto il nostro sostegno. Abbiamo letto accuratamente la teoria darwiniana dell'evoluzione, l'essere umano non vive di solo pane.

Nella lotta per l'esistenza prevale chi è forte ed astuto, e la selezione naturale favorisce il migliore; alla fine, chi di noi potrà farcela viene deciso da una battaglia per la vita e per la morte, e contro la dura legge della giungla non serve la protesta del debole. Quindi, il vincitore si riproduce, e coltiva la sua specie in modo che l'umanità progredisca nella forza e nell'intelligenza. Opporsi alle leggi della natura non è una cosa molto furba, e quindi, nella Mafia non siamo altruisti. Noialtri diciamo che le teorie di Darwin valgono per il regno animale e che noi, in quanto uomini, dovremmo essere solidali: ogni individuo ha lo stesso valore ed è uguale agli altri. Ahinoi, amico mio: siamo vittime dell'infantilismo idealistico.

Abbiamo una grande pazienza, ma ora, in effetti, cominciamo ad arrabbiarci: ostinarsi è ridicolo, e può costarLe davvero caro. Lei sappia che non ci tireremo indietro per sistemare la cosa come vogliamo, e questo è un avvertimento: non stiamo giocando. Ma Lei, Iddio lo ha voluto, ha una considerevole dose d'intelligenza: dobbiamo litigare come mocciosi su una cosa del genere? La cosa migliore per entrambi sarebbe metterci d'accordo, noi della Mafia La consideriamo una persona di nostro gusto. Nutriamo un'enorme ammirazione per La Sua onestà e la Sua acutezza strategica, e siamo particolarmente entusiasti per la Sua finezza di ragionamento logico e, non dimentichiamolo, per il Suo talento organizzativo.

Un uomo ragionevole come Lei non può recalcitrare, una collaborazione tra di noi farebbe comodo a tutti quanti; fumiamo insieme il calumet della pace e seppelliamo i fucili, è oltremodo chiaro che noi abbiamo bisogno di Lei. Magari a Lei non piacerà abbandonare i Suoi compagni, ma un accordo coi noi non è affatto un tradimento; un generale giudizioso fa dei compromessi, se questo aiuta i suoi soldati; e noi della Mafia pensiamo che questa sia buona democrazia. Forse Lei crede che chi ha il potere abbandona volentieri i piccoli, ma Le assicuriamo che non è affatto vero; da Mafioso, lei avrà la possibilità, che pochi anno, di cambiare il mondo in meglio, in modo sia rapido che elegante. Quindi venga con noi, non sprechi i mezzi che ha! Capiamo di dover fare attenzione alle Sue qualità per ottimizzarle, la Sua critica nei nostri confronti è acuta e abbiamo avuto una forte tentazione di proteggerci; ma Lei, invece, sia costruttivo, e Le possiamo garantire che sarà ben ripagato.

Da Mafioso, lei potrà in ogni momento criticare dall'interno; quindi, Lei avrà l'opportunità di riformarci in base alla Sua volontà. Cosí come ora stanno le cose, Lei sta solo sbattendo la testa a sangue contro il nostro disdegno, e noi della Mafia non porgiamo l'altra guancia. Ma Lei prende posizione in modo retto, e ci piace il Suo stile: onore a chi non combatte per vincere, e che mette in gioco disinteressatamente la propria creatività al servizio degli altri e senza guardare al profitto. Esattamente come Lei!

Lei dice che non si deve tirare calci alle spalle dietro alle quali si sta, ma quel che Lei è oggi, lo ha ottenuto tutto con la Sua forza? Il Suo punto di vista ci sembra male indirizzato, eccessivo e difficile da capire, e di corromperLa non ci è mai passato per l'anticamera del cervello. Lei è libero come il vento, ma è anche legato come un ruscello gelato: il vento deve soffiare in base a leggi meteorologiche, quindi ora sia giudizioso e ci lasci compilarLe un assegno. Noi della Mafia siamo al Suo servizio in qualunque momento Lei lo richieda!

Noi vogliamo soltanto aiutarLa, perché non lo capisce? Non vogliamo vederLa buttare nel cesso le doti che Lei ha, Lei è nato per qualcosa di grande, per qualcosa di veramente magnifico, e lo si può vedere. Faccia causa comune con noi, per Lei è solo la cosa migliore! Può esser vero che, se non si pensa da soli, si può essere imbrogliati: ma senza disciplina, si è come una foglia che ondeggia al vento. Il Capo dei Capi ci ha parlato bene di Lei e ha detto di essere altamente impressionato, e che una foglia, da sola, non può resistere ai primi freddi. E, allora, caro amico, venga qui al calduccio, si metta a sedere e si scongeli al nostro focolare! Si goda la nostra compagnia tra buoni amici, si dedichi a una più elevata cerchia di relazioni e dimentichi la collera e la rivolta - qui assieme a noi nella Mafia! Le auguriamo una felice giornata.

21/6/2019 - 11:09Pagina principale CCG

Segnalate eventuali errori nei testi o nei commenti a antiwarsongs@gmail.com
hosted by inventati.org