Lingua   

Oljevisa

Frosk
Lingua: Norvegese


Lista delle versioni e commenti


Ti può interessare anche...

Halala Afrika
(Johannes Kerkorrel)
Nelle reti di tre pescatori
(Mimmo Mòllica)


[1976]
Testo e musica / Tekst og musikk / Lyrics and music / Paroles et musique / Sanat ja sävel: Frosk
[Lis Fjeldly, Sissel Hagen, Alf Henriksen, Sverre Husby, Inger Martinsen, Roald Matsen, Anne Grethe Mårnes, Bjørn Mårnes, Astrid Reksjø, Tom Reksjø]
Album / Albumi: Kråker i lufta

kraaker


Frosk er en visegruppe basert i Horten. Gruppa var aktiv på 1970-og 80-tallet, og igjen fra 2015. De er særlig kjent for sine venstreorienterte standpunkt.

Frosk begynte som en ungdomsaksjon i Horten i 1969 med mål om å gjøre Folkets Hus til et allaktivitetshus. Gruppa ga også ut diktsamlingen Ordfrosk og fanzinen Magasinfrosk. Sistnevnte kom med 15 nummer i løpet av første halvdel av 1970-tallet. I 1973 satt gruppa opp syngespillet Et spill om Horten og i 1976 ga de ut albumet Kråker i lufta på Plateselskapet MAI.

Kråker i lufta har blitt stående igjen som en klassiker og et tidstypisk eksempel på 1970-tallets radikale visebølge. Flere av låtene har gått inn i allsangtradisjonen på den norske venstresiden. Låta Stev, også kjent som Virvelstevet, ble covret på plata En ild for fred og frihet - AUF 75 år i 1978 og igjen av Samvirkelaget i 2007.

Kråker i luftas sosialistiske tekster ble imidlertid for sterk kost for NRK. I forbindelse med en Norge rundt-reportasje om Frosk i 2016 avdekket journalist Morgan Stenmark at eksemplaret i NRKs platearkiv var blitt merket med en advarsel om ikke uten videre å spille plata i statskanalens programmer. I 2013 gjorde Universal Music albumet tilgjengelig på digitale plattformer. LP-en fra 1976 har blitt et samleobjekt.

I 2015 spilte Frosk en serie konserter i hjembyen Horten. Gruppa bestod nå av låtskriver, havnearbeider og kommunestyrerepresentant for Rødt i Horten, Alf Henriksen, komponist og gitarist Tom Reksjø, bassist Marius Reksjø, trommeslager Andreas Bye og fiolinist Hege Rimestad. Bandet har fortsatt å opptre med denne konstellasjonen og har siden spilt på blant annet Vervenfestivalen og Kanalrock.

I 2017 kunngjorde Frosk at de har inngått avtale med Plateselskapet No. 13 om å gi ut et nytt album. Plata ble sluppet høsten 2018.

I Frosk (“ranocchio” in norvegese) sono una band musicale norvegese proveniente dalla città di Horten, nei dintorni di Oslo. La band è stata attiva negli anni '70 e '80 del XX secolo, e si è riformata nel 2015; è particolarmente nota in Norvegia per il suo orientamento all'estrema sinistra.

I Frosk iniziarono non come band musicale, ma come azione collettiva di un gruppo di giovani della città di Horten che, nel 1969, spingeva per trasformare la Folkets Hus cittadina (“casa del popolo”) in centro multiattività (in pratica, in un centro sociale). Il gruppo cominciò con la pubblicazione di una raccolta di poesie, Ordfrosk (qualcosa come “Ranocchio parlante”) e della fanzine Magasinfrosk. Ne furono pubblicati 15 numeri nella prima metà degli anni '70. Nel 1973 il gruppo formò una band musicale con il brano Et spill om Horten (“Suonare per Horten”) e, nel 1976, pubblicò il primo album, Kråker i lufta (“Cornacchie in volo”) presso la casa discografica MAI.

Kråker i lufta è diventato un classico, e un tipico esempio dell'ondata musicale di sinistra radicale negli anni '70. Molti brani dei Frosk sono passati nella tradizione della sinistra norvegese. La canzone Stev, conosciuta anche come Virvelstevet, fu coverata nel disco En ild for fred og frihet – AUF 75 år (“Un fuoco per la pace e per la libertà – 75 anni di AUF”) nel 1978, e di nuovo da Samvirkelaget nel 2007.

Per un certo tempo, i brani di Kråker i lufta furono trasmessi molto spesso dalla NRK, la radio nazionale norvegese. Nel 2016, il giornalista Morgan Stenmark realizzò un reportage sui Frosk (nel frattempo riformatisi) e scoprì che l'esemplare del disco in possesso della NRK era contrassegnato con un avviso di non mandarlo più in onda nei programmi della radio statale. Nel 2013, la Universal Music ha reso di nuovo disponibile il disco in versione digitalizzata. L' LP originale del 1976 è diventato oggetto di collezionismo.

Nel 2015 i Frosk si sono riformati tenendo prima una serie di “concerti storici” nella loro città natale di Horten. La band è formata ora da autori di canzoni, lavoratori portuali e dal rappresentante in consiglio comunale di Rødt, il partito comunista norvegese, Alf Henriksen, a cui si aggiungono il compositore e chitarrista Tom Reksjø, il bassista Marius Reksjø, il batterista Andreas Bye e il violinista Hege Rimestad.

Nel 2017, i Frosk hanno comunicato di aver avviato dei colloqui con la casa discografica No. 13 per l'uscita di un nuovo album, che è uscito nell'autunno del 2018. Si intitola Homo Erectus.
Tro på olja i Nordsjø'n, tro på olje og gass,
tro og du ska' få jobbe på en bedre arbeidsplass
ikke no' stress, ikke no' jag, du skå' fa fri
nesten hver dag i uka
tro på kapitalismen, tro på velstand og vekst / lalala

Tro på olja i Nordsjø'n, tro på olje og gass,
tro – så ska' alt som mangler snart bli skyvi på plass
du som bor trangt og reiser langt for å få jobb
du som er ukependler
tro på olja i Nordsjø'n, tro på olje og gass

Ska' vi få ornt'lig godt så må vi pumpe ornt'lig mye olje
vi ska' pumpe mer – vi ska' pumpe mer
ja, hvis kapital og arbeidsklasse ska' fa no' igjen for strevet
må vi pumpe mer – må vi pumpe mer
syd og nor' for “62” ska' vi bore, ska' vi bo,
olja ska' pumpe liv i våre utkantstrøk

Stol på kapitalismen, kapitalen stoler på deg,
stol på olje-eksperten, la stat-oil tenke for deg
når du blir førr, får du pensjon
og om du tør kan du få leva evig

Stol på kapitalismen, kapitalen stoler på deg / lalala

inviata da Riccardo Venturi - 20/3/2019 - 00:18
Lingua: Italiano

Traduzione italiana / Oversettelse på italiensk / Italian translation / Traduction italienne / Italiankielinen käännös:
Riccardo Venturi, 20-03-2019 00:19
LA CANZONE DEL PETROLIO

Fìdati del petrolio del Mare del Nord, fìdati del petrolio e del gas,
fìdati e avrai un'occupazione su un posto di lavoro migliore
niente stress, niente ansia, avrai tempo libero
quasi ogni giorno della settimana
fìdati nel capitalismo, del welfare e della crescita / lalala

Fìdati del petrolio del Mare del Nord, fìdati del petrolio e del gas,
fìdati – e cosí tutto quel che manca sarà presto grattato sul posto,
tu che abiti in un buco e viaggi lontano per trovare lavoro
tu che sei un pendolare
fìdati del petrolio del Mare del Nord, fìdati del petrolio e del gas,

Se ne avremo tanto vantaggio, allora dobbiamo pompare proprio tanto petrolio
e ne pomperemo di più, ne pomperemo di più
sí, se il capitale e la classe operaia ne avranno qualcosa per la fatica
dobbiamo pomparne di più, dobbiamo pomparne di più
a sud e a nord del 62° grado trivelleremo e abiteremo
e il petrolio pomperà vita nelle nostre periferie

Fìdati del capitalismo, il capitale si fida di te,
fìdati dell'esperto di petrolio, lascia che il petrolio di stato pensi a te
quando ci arriverai, ti daranno la pensione
e se ne avrai il coraggio, potrai vivere in eterno

Fìdati del capitalismo, il capitale si fida di te / lalala

20/3/2019 - 00:19
Lingua: Inglese

English translation / Oversettelse på engelsk / Traduzione inglese / Traduction anglaise / Englanninkielinen käännös:
Riccardo Venturi, 20-03-2019 00:21

norwayoil
OIL SONG

Put trust in North Sea oil, put trust in oil and gas,
put trust in them, and you'll get a job in a better workplace,
no stress, no hurry, you'll get plenty of free time
almost every weekday
put trust in capitalism, in welfare and in growth / lalala

Put trust in North Sea oil, put trust in oil and gas
put trust in them, so everything you're short of will be scraped on the spot,
you who live in a hole and travel far to get a job,
you who are a commuter
put trust in North Sea oil, put trust in oil and gas

Is this so highly profitable, then we've really to pump lots of oil
so then we'll pump more more and more
yea, and if capital and the working class will be rewarded for their toils
so then we'll pump more more and more
we'll drill and live north and south of grade 62
and oil will pump life into our suburbs

Trust in capitalism, capital trusts in you,
trust in the oil expert, let state oil take care of you
when you reach due age, you will draw a pension
and if you dare to do it, you can get eternal life

Trust in capitalism, capital trusts in you / lalala

20/3/2019 - 00:21
Lingua: Finlandese

Traduzione finlandese / Finnish translation / Traduction finnoise / Finsk oversettelse / Suomennos: Juha Rämö

ÖLJYLAULU

Pane uskosi Pohjanmeren öljyyn, pane uskosi öljyyn ja kaasuun,
pane uskosi niihin, ja saat paremman työpaikan,
jossa stressi ja kiire eivät vaivaa ja vapaa-aikaa on runsaasti,
melkein joka arkipäivä.
Pane uskosi kapitalismiin, hyvinvointiin ja kasvuun / lalala

Pane uskosi Pohjanmeren öljyyn, pane uskosi öljyyn ja kaasuun,
pane uskosi niihin, ja jo kohta sinulla on kaikki, mitä sinulta on puuttunut.
Sinä, joka asut ahtaasti ja matkustat kauas löytääksesi työtä,
sinä, joka sukkuloit viikosta toiseen,
pane uskosi Pohjanmeren öljyyn, pane uskosi öljyyn ja kaasuun.

Jos haluamme runsaasti hyvää, meidän on pumpattava uutterasti öljyä,
pumpattava pumppamasta päästyämme,
ja jotta pääoma ja työväki saisivat kunnon palkkion vaivoistaan,
meidän on pumpattava pumppamasta päästyämme.
Me poraamme ja asumme 62. leveysasteen molemmin puolin,
ja öljy pumppaa elämää esikaupunkeihimme.

Luota pääomaan, pääoma luottaa sinuun,
luota öljyeksperttiin, anna öljy-yhtiön ajatella puolestasi.
Kun tulet vanhaksi, saat eläkkeen,
ja jos uskallat, voit elää ikuisesti.

Luota pääomaan, pääoma luottaa sinuun / lalala

inviata da Juha Rämö - 20/3/2019 - 14:02


I'm not quite sure about the meaning of "stol på kapitalismen", but I'm inclined to say "trust in capitalism" instead of "rob capitalism".

Juha Rämö - 20/3/2019 - 11:01


You're absolutely right: "stole på" means "trust" (steal = stjele). I had too much self-confiance. Going to correct my translations. Thank you!

Riccardo Venturi - 20/3/2019 - 11:20Pagina principale CCG

Segnalate eventuali errori nei testi o nei commenti a antiwarsongs@gmail.com
hosted by inventati.org