Lingua   

Deitado frente ao mar

Celso Emilio Ferreiro
Lingua: Galiziano

Lista delle versioni e commenti


Ti può interessare anche...

Consellos
(Celso Emilio Ferreiro)
Cholo peruán
(Xulio Formoso)
Grecia
(Das Kapital)


‎[1962]‎
Versi di Celso Emilio Ferreiro, dalla raccolta intitolata “Longa noite de pedra” pubblicata nel 1962 ‎e stracensurata dal regime franchista.‎
Messa in musica, per esempio, da Bibiano e ‎da Xerardo Moscoso.‎

Celso Emilio Ferreiro
Celso Emilio Ferreiro


La lunga notte di pietra è la lunga notte della libertà sotto il fascismo… La lingua gallega, lingua ‎popolare e proletaria, è per il poeta il solo mezzo per cantare degli uomini giusti e buoni, di tutti coloro che ‎soffrono, in Galizia come nel mondo intero, perché costretti a subire, meglio, a combattere ‎quotidianamente contro le menzogne e le ingiustizie dei potenti…… ‎

Longa noite de pedra
Lingoa proletaria do meu pobo, ‎
eu fáloa porque sí, porque me gosta,‎
porque me peta e quero e dame a gaña;‎
porque me sai de dentro, alá do fondo
dunha tristura aceda que me abrangue
ao ver tantos patufos desleigados,‎
pequenos mequetrefes sin raíces
que ao pór a garabata xa nan saben
afirmarse no amor dos devanceiros,‎
falar a fala nai,‎
a fala dos abós que temos mortos,‎
e ser, co rostro erguido,‎
mariñeiros, labregos do lingoaxe,‎
remo i arado, proa e rella sempre.‎
Eu fáloa porque sí, porque me gosta
e quero estar cos meus, coa xente miña,‎
perto dos homes bos que sofren longo
unha historia contada noutra lingoa.‎
Non falo pra os soberbios,‎
non falo pra os ruis e poderosos,‎
non falo pra os finchados,‎
non falo pra os valeiros,‎
non falo pra os estúpidos,‎
que falo pra os que agoantan rexamente
mentiras e inxusticias de cotío;‎
pra os que súan e choran
un pranto cotidián de volvoretas,‎
de lume e vento sobre os ollos núos.‎
Eu non podo arredar as miñas verbas‎
de tódolos que sofren neste mundo.‎
E ti vives no mundo, terra miña,‎
berce da miña estirpe,‎
Galicia, dóce mágoa das Españas,‎
deitada rente ao mar, ise camiño... ‎

inviata da Bernart - 2/10/2013 - 11:39Lingua: Spagnolo

Traduzione spagnola da ‎‎Galicia ‎Espallada
ACOSTADO FRENTE AL MAR

Lengua proletaria de mi pueblo,‎
yo la hablo porque sí, porque me gusta,‎
porque se me antoja y quiero y me da la gana;‎
porque me sale desde adentro, allá del fondo
de una tristeza aceda que me rodea‎
al ver tantos patufos descastados,‎
pequeños mequetrefes sin raíces
que al ponerse la corbata ya no saben
afirmarse en el amor de sus antepasados,‎
hablar la lengua madre,‎
la lengua de los abuelos que tenemos muertos,‎
y ser, con el rostro erguido,‎
marineros, labradores del lenguaje
remo y arado, proa y reja siempre.‎
Yo la hablo porque sí, porque me gusta
y quiero estar con los míos, con la gente mía,‎
cerca de los hombres buenos, que sufren mucho
una historia contada en otra lengua.‎
No hablo para los soberbios,‎
no hablo para los ruines y poderosos,‎
no hablo para los finchados,‎
no hablo para los vacíos,‎
no hablo para los estúpidos,‎
que hablo para los que aguantan regiamente
mentiras e injusticias a diario;‎
para los que sudan y lloran
un llanto cotidiano de mariposas,‎
de fuego y viento sobre los ojos desnudos.‎
Non puedo distanciar mis palabras
de todos los que sufren en este mundo
Y tú vives en el mundo, tierra mía,‎
cuna de mi estirpe,‎
Galicia, dulce pena de las Españas
acostada al ras del mar, ese camino.‎

inviata da Bernart - 2/10/2013 - 11:40Pagina principale CCG

Segnalate eventuali errori nei testi o nei commenti a antiwarsongs@gmail.com
hosted by inventati.org