Lingua   

Κόκκινη βροχή (Nesini söyleyim)

Maria Farandouri / Mαρία Φαραντούρη


Lista delle versioni e commenti


Ti può interessare anche...

Στη μακρινή ανατολή
(Maria Farandouri / Mαρία Φαραντούρη)
Όταν μιαν άνοιξη
(Mikis Theodorakis / Mίκης Θεοδωράκης)
Στην Ελλάδα σήμερα
(Maria Farandouri / Mαρία Φαραντούρη)


Kókkini vrohí
Ελληνικοί στίχοι: Μάγδα Παπαδάκη
Τουρκικοί στίχοι: Ασίκ Σερντάρι (Âşık Serdarî, 1834-1920), Nesini Söyleyim
Μουσικἠ: Τουρκικό Παραδοσιακό
Πρώτη εκτἐλεση: Μαρία Φαραντούρη και Φουάτ Σακά
'Αλμπουμ: Mosaic (2004)

Versi greci di Magda Papadaki
Versi turchi di Âşık Serdarî (1834-1920), Nesini Söyleyim
Musica: Canzone tradizionale turca
Prima interpretazione: Maria Farandouri e Fuat Saka
Album: Mosaic (2004)


mosaik

"Bellissima canzone su base musicale di origine popolare, cantata insieme all'artista turco Fuat Saka. I testi sono stati composti dalla poetessa Magda Papadaki. Io la trovo splendida, spero piaccia anche a voi! Vostro Raf."

Non soltanto la abbiamo trovata splendida, Raf: quando ci viene proposta una canzone del genere, in questo sito ci mettiamo immediatamente all'opera. E così possiamo un po' ampliare le notizie su questa canzone: innanzitutto, l'originale è un componimento del poeta popolare turco Aşık Serdari, nato nel 1834 e morto nel 1922. Nell'originale si chiama Nesini söyleyim, che vorrebbe dire "Vorrei dire qualcosa"; più in la, purtroppo, il nostro turco non arriva. Fuat Saka, nato nel 1952 a Trabzon (in italiano: Trebisonda), è un mostro di bravura e, mi sia permesso, di bellezza nel senso più completo del termine; della Farandouri abbiamo già detto tutto altrove. La canzone è tratta dall'album Mosaic, del 2004, nel quale i due artisti cantano assieme quasi tutte le canzoni: alcune sono scritte originariamente in turco dallo stesso Fuat Saka. Nel presente duetto, Fuat Saka intercala alla versione greca della Papadaki alcuni versi dell'originale turco, che è molto più lungo (lo abbiamo comunque riportato interamente). L'originale turco è stato ovviamente interpretato nella sua interezza da Fuat Saka. Note Testuali: Nella versione cantata ascoltabile dal video, Maria Farandouri non canta una strofa: curiosamente è proprio quella "Βρες μου την αιτία..." che contiene la κόκκινη βροχή del titolo. Rispetto al testo originale turco di Serdari, Fuat Saka sembra introdurre delle varianti. Una è chiarissima, l'inserzione di "ey dost" ("ehi, amico"). Le abbiamo riportate nel testo. [RV]

Έσβησα τα φώτα, πίσω μου η ζωή.
Έκλεισα την πόρτα, κράτα το κλειδί,
το σκοτάδι ρώτα ποιος θα μετρηθεί,
ποιος θα πληγωθεί.

Arzuhal eylesem, ey dost, deftere sığmaz
Omuzdan kesilmiş kolumuz bizim
Arzuhal eylesem, ey dost, deftere sığmaz
Omuzdan kesilmiş kolumuz bizim

Βρες μου την αιτία για μια στάλα γη
τόσα χρόνια βία, κόκκινη βροχή
η απελπισία έγινε οργή
και στερνή θυσία, κρύψε το παιδί.

Μη ρωτάς ποιος φταίει είναι πια αργά,
το ποτάμι ρέει μέσα στην φωτιά.
Η μοίρα του μας καίει και μας κυβερνά
και μας πολεμά.

Devletim sikkesi, ey dost, kelam vermiyor
Kefensiz kalacak ölümüz bizim
Devletim sikkesi, ey dost, kelam vermiyor
Kefensiz kalacak ölümüz bizim

Το παλιό μας τραύμα δεν θα γιατρευτεί
κάνε μου ένα τάμα έχουμε χαθεί,
μόνο κάποιο θαύμα θα μας λυπηθεί,
θα μας λυπηθεί.

Mamurlar yakılıp, ey dost, viran olacak
Akıbet dağılır ilimiz bizim
Mamurlar yakılıp, ey dost, viran olacak
Akıbet dağılır ilimiz bizim

Βρες μου την αιτία για μια στάλα γη
τόσα χρόνια βία, κόκκινη βροχή
η απελπισία έγινε οργή
και στερνή θυσία, σώσε το παιδί.

inviata da Raf - 2/11/2010 - 01:15
Lingua: Italiano

Versione italiana (della parte greca) di Riccardo Venturi
4 novembre 2010

Fuat Saka.
Fuat Saka.

Per questa incredibilmente bella canzone i cui versi greci sono dovuti alla grande Magda Papadaki. e interpretata dagli ancor più grandi Maria Farandouri e Fuat Saka, mi sono sostituito per una volta al nòster Gian Piero Testa come traduttore dal greco. Naturalmente Gian Piero potrà intervenire sulla traduzione, oppure proporne una sua. Sorpreso comunque dal fatto che in stixoi.info non vi sia alcuna traduzione in nessuna lingua (e se non c'è in stixoi.info, vuol dire che non c'è dato il carattere biblico di quel sito per quanto riguarda la canzone greca...), debbo concluderne che si tratta della prima traduzione in assoluto in qualsiasi lingua. Ci son delle sere in cui ci si sente pionieri. Ovviamente, do completo forfait per la parte turca: e me ne dispiace assai. [RV]

PIOGGIA ROSSA

Ho spento le luci. La vita è alle spalle.
Ho chiuso la porta. Toh, tieni le chiavi.
E tu chiedi alle tenebre chi si misurerà
E chi si ferirà.

Trovami un motivo per tant'anni di violenza
per una briciola di terra, pioggia rossa.
La disperazione s'è tramutata in rabbia,
Estremo sacrificio. Nascondi il bambino.

Non chiedere di chi è colpa: è troppo tardi,
Il fiume scorre ora in mezzo al fuoco.
La sua sorte ci brucia e ci governa
e ci fa guerra.

Non guarirà la nostra antica ferita.
Fammi una promessa: abbiamo perso.
Solo un miracolo avrà pietà di noi,
avrà pietà di noi.

Trovami un motivo per tant'anni di violenza
per una briciola di terra, pioggia rossa.
La disperazione s'è tramutata in rabbia,
Estremo sacrificio. Salva il bambino.

4/11/2010 - 00:51
Lingua: Italiano

Aggiungo quindi anche la mia:

PIOGGIA ROSSA

Ho spento le luci dietro la mia vita.
Ho chiuso la porta, serrandola a chiave.
Chi si misurerà con domande oscure,
chi si ferirà.

Trovami il motivo di tanti anni di violenza
per una briciola di terra, pioggia rossa,
la disperazione diventa rabbia
ed estremo sacrificio, nascondi il bambino.

Non chiedermi di chi è la colpa, ormai è troppo tardi.
Il fiume scorre in mezzo ai fuochi.
La vostra predestinazione ci brucia, ci governa
e ci avversa.

La nostra antica piaga non guarirà
fammi una promessa che abbiamo perso,
solo qualche miracolo ci darà misericordia.

Trovami il motivo di tanti anni di violenza
per una briciola di terra, pioggia rossa,
la disperazione diventa rabbia
ed estremo sacrificio, salva il bambino

5/11/2010 - 03:35
Lingua: Turco

Nesini Söyleyim di Âşık Serdarî

NESINI SÖYLEYİM

Nesini söyleyim canım efendim
Gayrı düzen tutmaz telimiz bizim
Arzuhal eylesem deftere sığmaz
Omuzdan kesilmiş kolumuz bizim

Sefil ireçberin tebdili şaştı
Borç kemalin buldu boynundan aştı
İntikal parası binleri geçti
Dahi doğrulamaz belimiz bizim

Ehl-i fukaranın yüzü soğuktur
Yıl perhizi tutmuş içi kovuktur
İneği davarı iki tavuktur
Bundan gayrı yoktur malımız bizim

Çok dilek diledim kabul olmadı
Şu yalan dünyada yüzüm gülmedi
Hiç kimseye emniyetim kalmadı
Açılmadan soldu gülümüz bizim

Şu yalan dünyada hoş olamadım
Borçludan bir kere baş alamadım
Şu küçük öküze eş bulamadım
Söylemeden aciz dilimiz bizim

Zenginin sözüne beli diyorlar
Fukara söylerse deli diyorlar
Zamane şeyhine veli diyorlar
Gittikçe çoğalır delimiz bizim

Fukara halını kimse sormuyor
Ehl-i diyanetin yüzü gülmüyor
Padişah sikkesi selam vermiyor
Kefensiz kalacak ölümüz bizim

Evlat da babanın sözün tutmuyor
Açım diye çift sürmeye gitmiyor
Uşaklar çoğaldı ekmek yetmiyor
Başımıza bela dölümüz bizim

Reçberin sanatı bir arpa tahıl
Havasın bulmazsa bitmiyor pahıl
Tecelli olmazsa neylesin akıl
Hep yokuşa sarar yolumuz bizim

Sekiz ay kışımız dört ay yazımız
Açlığından telef oldu bazımız
Kasım demeden buz tutar özümüz
Mayısta çözülür gölümüz bizim

Tahsildarlar çıkmış köyleri gezer
Elinde kamçısı fakiri ezer
Döşeği yorganı mezatta gezer
Hasırdan serilir çulumuz bizim

Zenginin yediği baklava börek
Kahvaltıda eder keteli çörek
Fukaraya sordum size ne gerek?
Düğürcük çorbası balımız bizim

Bir aşka geldik de biz bunu dedik
Üç yüz üç senesi bir sille yedik
Her nereye varsan sahipsiz Gedik
Kime arz olacak halımız bizim

Açlıktan benzimiz sarardı soldu
Ağlamaktan gözümüze kan doldu
Üç yüz üç senesi bir afet oldu
Dördü bir okkadır dolumuz bizim

Her daim doğrudur aşığın sözü
Kör olsun düşmanın görmesin gözü
Bir parça seyredi istibdat sözü
Geçer mi düşmandan kinimiz bizim

Açılmadı ikbâlimiz bahtımız
Şen olsun İstanbul pâyitahtımız
Tevellüt ellidir geçti vaktimiz
Nöbetin gözlüyor salımız bizim

Serdarî halimiz böyle n’olacak
Kısa çöp uzundan hakkın alacak
Mamurlar yıkılıp viran olacak
Akibet dağılır ilimiz bizim.

inviata da Riccardo Venturi - 4/11/2010 - 01:24


Caro Raf, speriamo che il...lavoretto che abbiamo combinato sulla canzone da te proposta sia soddisfacente; naturalmente qui ne approfittiamo per ringraziarti, perché nonostante il "lavoretto", la hai proposta tu e non ci peritiamo a dire che si tratta di una delle più belle canzoni di questo sito.

CCG/AWS Staff - 4/11/2010 - 02:17


Cazzo che bella. (Può esprimersi così un vecchio prof. di liceo?). Io ce l'ho nel mio PC questa canzone, da Mosaic, della Farandouri: ma come faccio a farla ascoltare ai nostri visitatori ? Quanta bella musica ci arriva dal mondo, e che rabbia pensare di non potersela "bere" tutta prima di crepare. Dovunque si vada a grattare, in qualsiasi parte del mondo, appena appena sotto la superficie, si rovesciano cascate di poesia e di musica: e invece siamo come condannati ad abbeverarci solo a due o tre fontane. Questo sito aiuta ad allargare i nostri sguardi. Ma quante cose ci saremo persi; e intanto i giorni passano...

Gian Piero Testa - 4/11/2010 - 02:20


Non ci crederai, Gian Piero, ma in questa notte "come una volta" (domani mattina non lavoro) avevo già aperta una mail per te per segnalarti questa canzone. Vedo che mi hai preceduto, e come dubitarne? Prova a immaginarmi col dizionario greco sulle ginocchia e quello turco (ce l'ho, sì, ce l'ho...) da una parte per cercare l'mp3, il video e la versione originale, cuffie negli orecchi per non disturbare i vicini che dormono, il gatto sul letto...
Beh, insomma, anche stavolta ce l'abbiamo fatta anche a farla ascoltare, anche se lo stramaledetto "Greeklish" me lo ha impedito a lungo (il titolo su YouTube era traslitterato in "Kokkini broxi", mavvaffanagirata...)
E poi, io sono un sentimentale. Quando vedo e sento che una greca e un turco combinano una cosa del genere, mi viene assai da pensare cosa avrebbero fatto assieme invece di sbudellarsi ovunque fosse possibile, dall'Asia Minore a Cipro. Agli artisti però tutto e possibile: Maria Farandouri e Fuat Saka così come Mikis Theodorakis e Zülfü Livaneli...
Certo, hai ragione. Cazzo se hai ragione, e qui "cazzo" lo dico anch'io. Quante cose ci siamo persi. Però ancora non è finita. Di tempo ne abbiamo, e chissà che quando sarà comunque agli sgoccioli, non abbiamo fatto venire a qualcuno la voglia di continuare. Magari, da qualche parte che non sappiamo, c'è qualcuno che a quattordici anni sta cominciando a imparare il greco. Chissà.

Riccardo Venturi - 4/11/2010 - 02:35


Madonna, siete incredibili...come questa canzone.

Alessandra F. - 4/11/2010 - 03:11


Carissimi,
che dire, non mi aspettavo un riscontro così ricco di interesse ed entusiasmo da parte vostra, anche se in effetti questa canzone in particolare, ma anche tutto il Cd nel suo insieme, sono realmente superlativi come qualità ed intensità: un "Mosaico" di canzoni ed interpreti che Maria Farantouri ha saputo mettere insieme prendendo tessere sparse provenienti da tutto il mondo. Grazie anche per le informazioni con le quali avete integrato il semplice testo da me inviato, che mi hanno aiutato a comprendere meglio il senso e il significato di questa "Pioggia Rossa" turco-ellenica, che in verità ho tentato di tradurre anch'io, sul sito succitato (Stixoi) non è registrata perchè in lista di catalogazione da diverso tempo. Comunque, se può interessare, vi potrei trasmettere la mia traduzione,anche se non è dissimile, ma sicuramente meno precisa, dalla versione redatta dall'impareggiabile Riccardo Venturi.
Grazie ancora, un saluto a tutti, vostro Raf

Raf - 4/11/2010 - 03:19


Forse ve lo saprebbe spiegare Giorgio meglio di me, ma questa splendida Κόκκινη βροχή, come moltissime altre canzoni del Farandouri e di chissà quanti altri magnifici artisti, la potete scaricare integralmente attraverso l'uso combinato di FreeMusicZilla e Grooveshark: installi FreeMusicZilla, lo apri, vai sulla pagina principale di Grooveshark, metti nel campo di ricerca "Maria Farandouri", scorri l'elenco delle canzoni disponibili e trovi "Kokkini Broxi" (sic!), clicchi su "Add" e, mentre parte l'ascolto, nella finestra di FreeMusicZilla si sarà magicamente materializzato un file chiamato "stream.php.mp3"... A questo punto, da opzioni scegli il tuo percorso di download, spunti la casella corrispondente, clicchi su "download" e in un istante hai l'mp3 sul tuo pc, lo devi solo rinominare...

Finchè dura (e finchè duriamo), cascate di musica e di poesia senza rinunce...

Bartleby - 4/11/2010 - 08:58


Può essere interessante sapere qualcosa di più sull'autrice del testo greco di questa bella canzone. Ecco che cosa avevo già trovato, con l'avvertenza che non ho controllato la grafia dei nomi degli artisti non greci.
Magda Papadaki, nata a Salonicco il 9 ottobre 1964, ha studiato Puericultura all' Università Aristotele della sua città. Esordisce com autrice di testi per canzoni nel 2000 con il disco «Bahar » di Makis Ablianitis per il quale compone " Άστρο κρυφό (Stella nascosta) interpretata da Manolis Likadis. Il disco ebbe un notevole successo commerciale. Sempre per Lidakis scrisse i versi di Υλικό Ονείρων (Materiale per sognare) e CARGO dei Kontrabando. Con Kora Mikaeliàn ha scritto la favola per il romanzo musicale "In the Land of Frozen Water", 2003, su musica della stessa Mikaeliàn.
Nel 2004 incontra la grande interprete Maria Farandouri e scrive i versi per "Mosaic", un mosaico musicale con canzoni di Fuat Saka, Achouvas Ozeri, Rose Deili e Makis Ablianitis. Al disco prendono parte importanti musicisti di fama internazionale come il flautista indiano Haiprasad Tsaurasia e il percussionista americano Glenn Velez, ma anche alcuni dei più significativi musicisti greci come Yorgos Mahlaras e Manos Ahalinotopoulos.
Nel 2005 collabora con Mihalis Nikoloudis e scrive i versi per il disco ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Donne), le cui canzoni sono interpretate da Sotiria Leonardou e Fotinì Velessiotou.
(tradotto da qui).
Da ΓΥΝΑΙΚΕΣ entro oggi vi mando la canzone che dà il titolo al Cd. Di Sotiria Leonardou, qui sopra citata, i fedeli della nostra sezione greca conoscono la bella interpretazione, come protagonista e come cantante, del film "Rebetico" di Kostas Ferris.(gpt)

Gian Piero Testa - 4/11/2010 - 12:43


La tua spiegazione non potrebbe essere più chiara, Alessandro (Bartelby). Possiamo pure tradurla in più lingue. Ma così facciamo proprio in modo che anche grooveshark prenda i suoi provvedimenti per impedire i dl. Anni fa si poteva ascoltare liberamente.. Poi, io -registrato, potevo far ascoltare ad amici che non lo erano, fornendo loro il link (share song). Di recente mi sono accorto (mi hanno fatto osservare) che ora è necessario che tutti si registrino..
Che la buona Euterpe e gli altri geni musicali ci assistano!

Κόκκινη βροχή (Nesini söyleyim)

γιώργος - 4/11/2010 - 14:09


Già, hai ragione Giorgio, ma io penso che se c'è una cosa che tutti possono avere liberamente allora sia giusto farlo sapere a quante più persone possibile... Poi chiusure dei siti, restrizioni e quant'altro sono sempre state superate dall'infinita libertà della Rete e dall'intraprendenza di tanti.
Tra parentesi, sullo "Squalo del groove" mica bisogna essere registrati per scaricare... per ora...

Bartleby - 4/11/2010 - 16:39


Carissimo Raf, prima di tutto permettimi di darti il benvenuto su questo sito, e in particolare nella sua "Sezione Ellenica" che, non ho paura di essere smentito, è qualcosa che non esiste nemmeno nella stessa Grecia. In particolare, vedo che anche tu te le cavi più che egregiamente con la lingua; ed è proprio per questo che ti chiedo di mandare senza pensarci su tutte le traduzioni che vuoi. Una, cento, mille traduzioni. Anche perché, poi, possono essere messe a confronto le une con le altre. Cosa assai opportuna, perché chi si dedica a questa cosa, comunque, sbaglia. Ed è dagli sbagli che nasce tutto, non dalle cose giuste.

Ancora grazie...e alla prossima!

Riccardo Venturi - 4/11/2010 - 16:51


Ne approfitto anche per una specie di appello. Tra le nostre lettrici e lettori, c'è qualcun* che conosce per caso il turco, oppure qualcun* di madrelingua turca che conosce l'italiano? Ho come la vaghissima impressione che la possibilità di investigare la canzone turca ci aprirebbe un vasto mondo...

Riccardo Venturi - 4/11/2010 - 16:54


Carissimo Riccardo, sto cercando di ricostruire un contatto con una mia vecchia conoscenza francese, una donna che ha vissuto a lungo con un compagno turco e che ha diverse relazioni nella comunità turca di Grenoble. Per ora le faccio chiedere da una comune amica la traduzione della canzone - che se arriverà sarà in francese- ma penso che AWS sia un sito che corrisponde ai suoi interessi, per cui spero di agganciarla - e con lei qualche turco autentico di sua conoscenza -per una collaborazione non episodica. In effetti la canzone turca dovrebbe essere più rappresentata nel sito.

Gian Piero Testa - 4/11/2010 - 17:35


Per Alessandro-Bartleby

Beh, a me l'hanno detto. Io- sono registrato a grooveshark ormai da.. un bel po'. La settimana scorsa a un mio amico, a cui avevo passato dei link, non gli si aprivano neanche le pagine, e per poter fare ascolto quella sera ha dovuto registrarsi anche lui..
Dovresti allora per favore riferirmi se i link grooveshark che ho appena postato risultano funzionanti..

giorgio - 4/11/2010 - 19:23


Per Giorgio

il link che hai postato per Κόκκινη βροχή funziona perfettamente... non ho nessuna difficoltà a scaricare senza registrazione dallo Squalo del Groove...
Ciao

Bartleby - 4/11/2010 - 21:26


Grazie mille per il benvenuto e per l'incoraggiamento. Vorrei segnalare ancora, quale ulteriore elemento che avvalora il respiro universale, sempre nello stesso Cd, la presenza di una cover di un brano su musiche e testi composti dalla compianta Sandy Denny, voce solista del gruppo rock-folk angosassone Fairport Convention, dal titolo orignale inglese "Winter Winds" che Magda Papadaki restituisce in greco come "Πάγος φωτιά"; è molto interessante notare, anche in questo caso, l'attenzione posta nella composizione del testo in greco, pur rimanendo aderente al significato lirico originario.
Ma forse questa canzone si discosta un po' troppo dal taglio specifico che credo connoti questo bellissimo sito.

5/11/2010 - 02:52


Bene. Se funziona lui, funzioneranno anche tutti gli altri.
Meglio così. Si vede che si son pentiti. E speriamo che duri. Grooveshark, come avrai avuto modo di costatare, ha un database di tutto rispetto e mi dispiacerebbe rinunciarvi (come è già purtroppo successo per altri siti).

giorgio - 5/11/2010 - 09:18


Per Giorgio.
Purtroppo mi pare che FMZ non si interfacci più con lo "Squalo del Groove"... A questo punto, finiti imeem, pandora e chi più ne ha più ne metta, mi pare che FMZ sia diventato praticamente inutile...

Bartleby - 21/11/2010 - 22:02


A me non risulta, Alessandro. Ho appena provato proprio con Κόκκινη βροχή della Farandouri, album Mosaic, 13^ traccia, anno 2004, 160 kbps, 5,508 Mb.. Mi pare che ancora tutto funzioni perfettamente. Io uso ancora la versione 2.0.3 (e vengo continuamente sollecitato ad aggiornarmi). Comunque vi sono altri downloader del genere, come Orbit, etc.
Condivisibili i tuoi nobili intenti, ma ti rinnovo l'invito: non esagerare con la pubblicità.

giorgio - 22/11/2010 - 08:30


Nesini söyleyim interpretata da / performed by İlkay Akkaya

Riccardo Venturi - 21/10/2016 - 21:02Pagina principale CCG

Segnalate eventuali errori nei testi o nei commenti a antiwarsongs@gmail.com
hosted by inventati.org