Lingua   

Mamita [Till det blödande Chile]

Björn Afzelius
Lingua: Svedese


Lista delle versioni e commenti


Ti può interessare anche...

Le bruit des bottes
(Jean Ferrat)
Allendes letzte Rede
(Floh De Cologne)
Global-Sången
(Roland Von Malmborg)


[1982]
Testo e musica di Björn Afzelius
Lyrics and music by Björn Afzelius

Da/From: Danska nätter ["Notti danesi"/"Nights in Denmark"]

http://www.vanster.nu

Björn Afzelius.
Björn Afzelius.Björn Afzelius wrote the following notes in his 95 Sånger (95 Songs) book about this tragic story:

"Jag såg en kväll på TV hur militären i Chile slog ned en hamnarbetarstrejk i staden Serena. Det var ohyggligt"

("One evening I saw on the TV how the military in Chile beat down a longshoreman strike in the city of Serena. It was horrible.")
Mamita går med barnen ned för berget.
Den gamla, välkända stigen ned för berget.
Hon har vandrat den tusentals gånger, hon känner varenda meter.
Hon har vandrat den varje dag se´n hon gifte sig med Juan.

Hon stannar till vid hamnen i Serena,
vid grindarna där hon dröjt alla dessa år.
Det var där dom brukade råkas varje atfon när dagen var över.
Det var där hon brukade vänta varenda kväll på Juan.

Men ikväll skall hon inte vänta på sin älskling,
ikväll skall hon inte stå där vid grindarna.
Ikväll skall hon bara ha barnen vid sin sida på väg uppför berget.
Ikväll skall hon inte prata vid måltiden med Juan.

Och inatt får hon inte sova med sin älskling,
inatt får hon inte smeka sin bäste vän.
Inatt skall hon skrika i sömnen, "Jag vet att den strejken var riktig".
Men varför i himmelen måste dom skjuta ner min Juan.

inviata da Riccardo Venturi - 18/11/2005 - 01:11
Lingua: Italiano

Versione italiana di Riccardo Venturi
18 novembre 2005
MAMITA [AL CILE CHE SANGUINA]

Mamita va col suo bimbo su per la montagna.
La vecchia, risaputa salita su per la montagna.
L’ha fatta migliaia di volte, ne conosce ogni metro.
L’ha fatta ogni giorno da quando si è sposata con Juan.

Si ferma vicino al porto, da Serena,
al cancello dove si è attardata per tutti questi anni.
Era là che si incontravano ogni sera alla fine del giorno.
Era là che lei ogni sera aspettava Juan.

Ma stasera non aspetterà il suo innamorato,
stasera non starà là vicino al cancello.
Stasera avrà soltanto il bimbo con sé nella salita su al monte.
Stasera non chiacchiererà a cena con Juan.

E stanotte non dormirà col suo innamorato,
stanotte non accarezzerà il suo amante.
Stanotte non griderà nel sonno, « Lo so che lo sciopero era giusto ».
Ma perché hanno dovuto ammazzare il mio Juan ?

18/11/2005 - 17:01
Lingua: Inglese

Versione inglese / English version / Engelsk översättning / Version anglaise / Englanninkielinen versio: Ceil Herman
MAMITA (TO THE BLEEDING CHILE)

Mamita walks with her children down from the mountain;
The old, well known path down from the mountain.
She has walked it thousands of times, she knows every meter.
She has walked it every day since she was married to Juan.

She stops at the harbor in Serena,
by the gates where she waited all these years.
It was there they used to meet
every evening when the day was over;
It was there she used to wait every evening
for Juan.

But tonight she will not wait for her beloved,
tonight she won't stand by the gates.
Tonight she will only have the children
by her side on the way up the mountain;
Tonight she will not talk at the mealtime
with Juan.

And tonight she may not sleep next to her beloved,
tonight she may not caress her best friend;
Tonight she will scream out in her sleep:
"I know that the strike was justified!
But why in heaven must they shoot down
my Juan?

inviata da Ceil Herman - 11/10/2018 - 00:29
Lingua: Finlandese

Traduzione finlandese / Finnish translation / Traduction finnoise / Finsk översättning / Suomennos: Juha Rämö
MAMITA (VERTA VUOTAVALLE CHILELLE)

Mamita kulkee lapsineen alas vuoren rinnettä,
vanhaa tuttua polkua alas vuoren rinnettä.
Hän on kulkenut polkua tuhansia kertoja, jokainen metri on hänelle tuttu.
Hän on kulkenut polkua joka päivä mentyään naimisiin Juanin kanssa.

Hän pysähtyy Serenan satamassa,
porteilla, joiden luona hän on viipynyt kaikki nämä vuodet.
Siellä he tapasivat joka ilta töiden jälkeen.
Siellä hän odotti joka ilta Juania.

Mutta tänä iltana hän ei odottaisi rakkaintaan,
tänä iltana hän ei seisoisi porttien luona.
Tänä iltana hän vain nousisi ylös vuoren rinnettä lastensa rinnalla.
Tänä iltana hän ei puhuisi Juanin kanssa ruokapöydässä.

Tänä yönä hän ei saisi nukkua rakkaimpansa rinnalla,
tänä yönä hän ei saisi hyväillä parasta ystäväänsä.
Tänä yönä hän huutaisi unessa: »Tiedän, että lakko oli oikeutettu.«
Mutta miksi taivaan nimessä niiden piti ampua minun Juanini?

inviata da Juha Rämö - 13/10/2018 - 09:14Pagina principale CCG

Segnalate eventuali errori nei testi o nei commenti a antiwarsongs@gmail.com
hosted by inventati.org