Lingua   

Ngày dài trên quê hương

Trịnh Công Sơn
Pagina della canzone con tutte le versioni


La versione inglese di Nguyễn Vũ Thành:
NGÀY DÀI TRÊN QUÊ HƯƠNGA LONG DAY ON MOTHERLAND
  
Một người già trong công viênAn old man in the park
Một người điên trong thành phốA madman in city
Một người nằm không hơi thởA man lies without a breath
Một người ngồi nghe bom nổA man sits, hears bomb's sound
  
Một người ngồi hai mươi nămA man sits for twenty years
nhìn hoả châu đêm rực sángsee flares shine the night
Đàn trẻ nhỏ quen bom đạnChildren flock get used to bomb (and bullet)
Người Việt nằm với vết thươngViet people lie with wounds
  
Mẹ Việt nằm hai mươi nămViet mother lies (for) twenty years
xương da mềmBone, skin soften
đợi giờ sông núi thiêngwaiting the country's sacred hour
một màu vàng trên da thơmthe yellow on fragrant skin
nên giữ gìn màu lúa chín quê hươngso conserve ripening-rice color of motherland
  
Một ngày dài trên quê hươngA long day on motherland
Ngày Việt Nam hoang tàn quáVietnam day is so devastated
Một ruộng đồng trơ đất đỏAn empty field with red soil
Một đàn bò không luống cỏA cow herd, no grass bed
  
Một ngày dài trên quê hươngA long day in motherland
Người Việt Nam quên mình sốngViet people forget living
Một ngục tù nuôi da vàngA prison nurses the yellow
Người Việt nằm nhớ nước nonViet people miss their land
  
Ngày thật dài trong âu loDay is so long in worry
Rồi từng đêm bom đạn pháEvery night, bombs destroy
Người Việt nhìn sao xa lạViet people look so strange
Người Việt nhìn nhau căm thùViet people look (each other) with hatred
  
Một ngục tù trên quê hươngA prison on motherland
Người Việt Nam quên nòi giốngVietnam men forget their race
Người từng ngày xây uất hậnDay by day, build resent
Rồi từng ngày nát dấu bomThen each day, smash with bomb (signs)
  
(Điệp khúc)(Refrain)
  
Mẹ Việt nằm hai mươi nămViet mother lies (for) twenty years
xương da mềmBone, skin soften
đợi giờ sông núi thiêngwaiting the sacred hour of country
một màu vàng trên da thơmthe yellow on fragrant skin
nên giữ gìn màu lúa chín quê hươngso conserve ripening-rice color of motherland
  
Một ngày dài trên quê hươngA long day on motherland
Bầy trẻ thơ nay đã lớnChildren band now grows up
Một người già lo âu nhìnAn old folk looks anxiously
Người già chờ cơn gió lặngHe waits winds to die down
  
Một người ngồi hai mươi nămA man sits for twenty years
Cuộc buồn vui ly rượu đắngSorrow and joy, a bitter glass of wine
Người Việt nào da không vàngViet's skin is no longer yellow
Mẹ Việt nào nhớ xác con...Viet mother misses (her) son's corpse...
  
(Điệp khúc)(Refrain)
Mẹ Việt nào nhớ xác con...Viet mother misses (her) son's corpse...
Mẹ Việt nào nhớ xác con...Viet mother misses (her) son's corpse...
  
(nhỏ dần)(fading)


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org