Language   

Imagine

John Lennon
Back to the song page with all the versions


OriginalSICILIANO / SICILIAN
IMAGINE'MAGINA
  
Imagine there's no heavenPensa si 'un ci fussi paraddìsu
It's easy if you trypò puru essiri si cridi
No hell below use mancu lu 'nfernu sutta
Above us only skyE supra.. sulu 'i stiđđi
Imagine all the peoplePensa si tutta 'a genti
Living for today...campassi sulu pi l'oggi..
  
Imagine there's no countriesPensa si 'un ci fussiru naziuna
It isn't hard to do'un è accussì difficili si ci provi
Nothing to kill or die forNuđđu pi cu ammazzari o cripari
And no religion tooe nuđđa religioni puru!
Imagine all the people'màgina ca tutta 'a genti
Living life in peace...vivissi finarmenti 'n paci...
  
You may say I'm a dreamerTu sicuru cridi ca staju sunnànnu
But I'm not the only onema vidi ca 'un sugnu iu sulu..
I hope someday you'll join usun jornu forsi sunnerai tu puru
And the world will be as onee 'u munnu sarà finarmenti unu.
  
Imagine no possessionsPensa si 'un ci fussiru proprietà
I wonder if you canma chissà si tâ fidi
No need for greed or hungerNenti avidità, nenti cchiù fami
A brotherhood of man'a fratillanza di l'essiri umanu!
Imagine all the people'màgina ca propriu tutta 'a genti-
Sharing all the world...s'addividìssi l'interu munnu!
  
You may say I'm a dreamerTu sicuru cridi ca staju sunnànnu
But I'm not the only onema vidi ca 'un sugnu iu sulu
I hope someday you'll join usun jornu forsi sunnerai puru tu
And the world will live as onee lu munnu sarà finarmenti unu.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org