Lingua   

Imagine

John Lennon
Pagina della canzone con tutte le versioni


SARDO / SARDINIAN
IMAGINA (METI U CAIXU)

Imagina ch'u nu ghe séce u paradiisu
pröva, u l'è facile
nisciün infernu suta i péi
surve de nui noma u cielu
imagina che e gente
i vive au presente... (giurnu d'ancöi)

Imagina ch'u nu ghe séce nassiui
u nu l'è dificile
nisciüna raixun pe' duvé amassà o mürì
e nisciüna religiun
Imagina che tüti
i vive a sò vita in paixe

Ti poi dì ch'a sun in sognatù
ma a nun sun u sulu
Mi a speru che ti vegnirài fina tü in giurnu
e che u mundu u divente ün sulu

Imagina in mundu sènsa prupietà
mi a me dumandu se ti gh' aresci
sensa besögnu de giasciu o ragia
A fratelansa tra i omi
Imagina tüte e gente
cundivide u mundu intregu

Ti poi dì ch'a sun in sognatù
ma a nu sun u sulu
Mi a speru che ti vegnirai fina tü in giurnu
e che u mundu divente ün sulu.
IMMAGINA

Immagina chi no esista su Paradisu

est fazile si bi proas
ne Inferru sutta de a nois
e subra de a nois solu chelu
immaginadi totta sa zente
vivende solu su presente

Immagina chi non b'eppat naziones
non est difizile
e nudda chi affada pro bocchire o morrere

Immaginadi totta sa zente
vivendesi sa vida in paghe

Tue podes narrere chi so unu sognadore
ma no so s'unicu
ipero chi una die tue ti unas a nois
e su mundu ada essere unu pro tottu

Immagina chi no b'eppa' propriedades
mi domando si tue lu podes
chi non b'eppat bisonzu ne de avididade e ingordigia
sa fratellanza de sos omines
immaginadi totta sa zente
condividende su mundu

Tue podes narrere chi so unu sognadore
ma no so s'unicu
ipero chi una die tue ti unas a nois
e su mundu ada essere unu pro tottu


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org