Language   

Imagine

John Lennon
Back to the song page with all the versions


OriginalNEERLANDESE (OLANDESE-FIAMMINGO) / DUTCH (FLEMISH) - Dominique Ik...
IMAGINEBEELD JE
  
Imagine there's no heavenbeeld je in dat er geen hemel is
It's easy if you tryhet is gemakkelijk als je het probeert
No hell below usgeen hel onder ons
Above us only skyboven ons alleen lucht
Imagine all the peoplebeeld je dat alle mensen
Living for today...voor vandaag leven
  
Imagine there's no countriesbeeld je in dat er geen landen zijn
It isn't hard to dohet is niet moeilijk te doen
Nothing to kill or die forniets om voor te moorden of voor te sterven
And no religion tooen ook geen religie
Imagine all the peoplebeeld je in dat alle mensen
Living life in peace...hun leven leven in vrede
  
You may say I'm a dreamerje kunt zeggen dat ik een dromer ben
But I'm not the only onemaar ik ben niet de enige
I hope someday you'll join usik hoop dat je je op een dag bij ons zal voegen
And the world will be as oneen de wereld zal als èèn zijn
  
Imagine no possessionsbeeld je in, geen bezittingen
I wonder if you canik vraag me af of je dat kan
No need for greed or hungergeen nood aan hebzucht of honger
A brotherhood of maneen broederschap van de mens
Imagine all the peoplebeeld je in dat alle mensen
Sharing all the world...de hele wereld delen
  
You may say I'm a dreamerje kunt zeggen dat ik een dromer ben
But I'm not the only onemaar ik ben niet de enige
I hope someday you'll join usik hoop dat je je op een dag bij ons zal voegen
And the world will live as oneen de wereld zal als èèn leven


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org