Language   

Imagine

John Lennon
Back to the song page with all the versions


Canzone ispirata ad "Imagine" di Luis Eduardo Aute dal disco...
HÃY TƯỞNG TƯỢNG

Hãy tưởng tượng thế giới không có thiên đường
Thật dễ với bạn nếu thử
Không có địa ngục dưới chân ta.
Trên đầu ta chỉ là bầu trời.
Hãy hình dung tất cả mọi người
sống cho ngày hôm nay

Hãy hình dung thế giới không có các quốc gia
Không khó lắm để làm đâu
Không có gì để giết hoặc để chết vì nó
Và cũng không có cả tôn giáo.
Hãy hình dung tất cả mọi người
sống một cuộc sống trong hòa bình

Bạn có thể nói rằng, tôi là kẻ mơ mộng
Nhưng tôi không phải người duy nhất
Tôi hy vọng ngày nào đó bạn sẽ đến với chúng tôi
Và thế giới sẽ trở thành như một

Hãy hình dung thế giới không có tài sản
tôi nghĩ rằng bạn có thể
Không cần phải tham lam hay thèm khát điều gì
Một tình bằng hữu của con người
Hãy hình dung tất cả mọi người

Bạn có thể nói rằng, tôi là kẻ mơ mộng
Nhưng tôi không phải người duy nhất
Tôi hy vọng ngày nào đó bạn sẽ đến với chúng tôi
Và thế giới sẽ trở thành như một

...cùng chia sẻ cả thế giới..
IMAGINACIÓN

Yo quise imaginarme
como tú en tu canción,
un mundo sin fronteras,
sin patrias ni banderas,
un pueblo sin nación.
Yo quise imaginarme
la Gran Revolución
quien derribara el mundo
que levantó el más puro
derecho de admisión.

Yo quise imaginarme,
como tú en tu canción,
que aún queda la inocencia
de creer en la existencia
de un dios sin religión.
Yo quise imaginarme
infiel a la lección
que afirma que la vida
es sólo un viaje de ida
a ninguna estación.

Pero ya lo ves,
mi querido y John,
nada es lo que es,
todo es sinrazón,
todo está al revés,
nada es corazón.
Han pasado los años,
los gozos y los daños
pero tu canción
sigue viva ahí,
nada pudo el F.B.I.,
sigue cantando
sólo creo en mi
imaginación.

Yo quise imaginarme,
como tú en tu canción,
extintas la avaricia,
el hambre, la codicia,
la guerra y la ambición.
Yo quise imaginarme
en paz, sin posesión,
sin látigo ni dueño,
tan sólo atado al sueño
que soñó tu razón.

"I just believe in me..."
Imaginación.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org