Language   

Imagine

John Lennon
Back to the song page with all the versions


BULGARO / BULGARIAN
ইম্যাজিন

ভেবে দেখো, স্বর্গটা নেই
- সহজ কথা সহজ করে -
নরক নিচে নেইকো মোদের
শুধুই আকাশ মাথার ‘পরে
ভেবে দেখো, মানুষ যত
বাঁচছে, আজ-কে বাঁচার তরে।

ভেবে দেখা নয়তো কঠিন -
দেশ বিদেশের নেই সীমানা
মারা-মরার নেই তো কারণ
ধর্মেরও আজ নেই জমানা
শান্তিতে তাই বাঁচছে মানুষ
আজ কোন আর নেই যে মানা।

বলতে পার, স্বপ্ন দেখছি।
নই তো আমি একলা সে জন
হয়ত তুমিও জুড়লে এসে –
ধরার সেদিন এক প্রাণ মন।

মনে কর, পারবে যদি,
জমায় না কেউ বিষয়-আশয়
লোভ বা ক্ষুধার নেই প্রয়োজন
ভাইচারাতেই মানুষ যে হয়।
ধরার মাটির সমাংশ ভাগ –
মানুষ-মানুষ সুখেই রয়।

বলতে পার, স্বপ্ন দেখছি।
নই তো আমি একলা সে জন
হয়ত তুমিও জুড়লে এসে –
ধরার সেদিন এক প্রাণ মন।

IMYĀJINA

Bhēbē dēkhō, sbargaṭā nē'i
- sahaja kathā sahaja karē -
naraka nicē nē'ikō mōdēra
śudhu'i ākāśa māthāra ‘parē
bhēbē dēkhō, mānuṣa yata
bām̐cachē, āja-kē bām̐cāra tarē.

Bhēbē dēkhā naẏatō kaṭhina -
dēśa bidēśēra nē'i sīmānā
mārā-marāra nē'i tō kāraṇa
dharmēra'ō āja nē'i jamānā
śāntitē tā'i bām̐cachē mānuṣa
āja kōna āra nē'i yē mānā.

Balatē pāra, sbapna dēkhachi.
Na'i tō āmi ēkalā sē jana
haẏata tumi'ō juṛalē ēsē –
dharāra sēdina ēka prāṇa mana.

Manē kara, pārabē yadi,
jamāẏa nā kē'u biṣaẏa-āśaẏa
lōbha bā kṣudhāra nē'i praẏōjana
bhā'icārātē'i mānuṣa yē haẏa.
Dharāra māṭira samānśa bhāga –
mānuṣa-mānuṣa sukhē'i raẏa.

Balatē pāra, sbapna dēkhachi.
Na'i tō āmi ēkalā sē jana
haẏata tumi'ō juṛalē ēsē –
dharāra sēdina ēka prāṇa mana.
ПРЕДСТАВИ СИ

Представи си, че няма рай ,
Лесно е , ако се опиташ ,
Нито ад ,
Над нас само небе .
Представи си всички хора ,
че живеят за днес .
Представи си , че няма страни ,
Не е трудно да го направиш.
Нищо , за което да убиваш или да умреш ,
Няма религии също ,
Представи си всички хора
Живеят живота си в мир .
Може да кажеш , че аз съм мечтател ,
но аз не съм единствения .
Аз се надявам един ден ти да се присъединиш към нас
и светът да бъде едно цяло.
Представи си , че няма собственост .
Чудя се , дали ще можеш .
Няма нужда от алчност или глад .
Братство между хората
Представи си всички хора
си поделят целия свят .
Ти можеш да кажеш , че аз съм мечтател
Но не съм единствения .
Надявам се един ден да се присъединиш към нас
и светът ще живее като едно цяло.
Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org