Lingua   

Imagine

John Lennon
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleBULGARO / BULGARIAN
IMAGINE

Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace...

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world...

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one
ПРЕДСТАВИ СИ

Представи си, че няма рай ,
Лесно е , ако се опиташ ,
Нито ад ,
Над нас само небе .
Представи си всички хора ,
че живеят за днес .
Представи си , че няма страни ,
Не е трудно да го направиш.
Нищо , за което да убиваш или да умреш ,
Няма религии също ,
Представи си всички хора
Живеят живота си в мир .
Може да кажеш , че аз съм мечтател ,
но аз не съм единствения .
Аз се надявам един ден ти да се присъединиш към нас
и светът да бъде едно цяло.
Представи си , че няма собственост .
Чудя се , дали ще можеш .
Няма нужда от алчност или глад .
Братство между хората
Представи си всички хора
си поделят целия свят .
Ти можеш да кажеш , че аз съм мечтател
Но не съм единствения .
Надявам се един ден да се присъединиш към нас
и светът ще живее като едно цяло.
Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org