Lingua   

Imagine

John Lennon
Pagina della canzone con tutte le versioni


VIETNAMITA / VIETNAMESE
KÉPZELD EL!

Képzeld el, hogy nincs mennyország
Könnyű, ha megpróbálod
Se pokol alattunk
Fölöttünk csak az ég
Képzeld el, hogy minden ember
A mának él

Képzeld el, hogy nincsenek országok
Nem nehéz megtenni
Semmi, amiért ölünk vagy meghalunk
És vallás sem
Képzeld el hogy, minden ember
Békében éli az életet

Mondhatod, hogy álmodozó vagyok,
De nem én vagyok az egyetlen.
Remélem, egy nap csatlakozol hozzánk
És a világ eggyé lesz.

Képzeld el, hogy nincs tulajdon
Kíváncsi vagyok, vajon el tudod e
Nincs szükség kapzsiságra vagy éhezésre
Az emberek testvérisége
Képzeld el, hogy az emberek
Megosztoznak a világon

Mondhatod, hogy álmodozó vagyok,
De nem én vagyok az egyetlen.
Remélem egy nap csatlakozol hozzánk
És a világ eggyé lesz.
HÃY TƯỞNG TƯỢNG

Hãy tưởng tượng thế giới không có thiên đường
Thật dễ với bạn nếu thử
Không có địa ngục dưới chân ta.
Trên đầu ta chỉ là bầu trời.
Hãy hình dung tất cả mọi người
sống cho ngày hôm nay

Hãy hình dung thế giới không có các quốc gia
Không khó lắm để làm đâu
Không có gì để giết hoặc để chết vì nó
Và cũng không có cả tôn giáo.
Hãy hình dung tất cả mọi người
sống một cuộc sống trong hòa bình

Bạn có thể nói rằng, tôi là kẻ mơ mộng
Nhưng tôi không phải người duy nhất
Tôi hy vọng ngày nào đó bạn sẽ đến với chúng tôi
Và thế giới sẽ trở thành như một

Hãy hình dung thế giới không có tài sản
tôi nghĩ rằng bạn có thể
Không cần phải tham lam hay thèm khát điều gì
Một tình bằng hữu của con người
Hãy hình dung tất cả mọi người

Bạn có thể nói rằng, tôi là kẻ mơ mộng
Nhưng tôi không phải người duy nhất
Tôi hy vọng ngày nào đó bạn sẽ đến với chúng tôi
Và thế giới sẽ trở thành như một

...cùng chia sẻ cả thế giới..


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org