Language   

Gioco di bimba

Le Orme
Back to the song page with all the versions


Versione inglese di Hagane
JOC DE FATĂLITTLE GIRL’S GAME
  
Ca din minune se ridică noaptea,Like under a spell, she wakes up at night
în linişte umblă încă cu ochii închişiQuietly walks with her eyes still closed
ca şi cum aude un cântec vrăjitAs if she’s following a magical song
şi întoarce pe leagăn să viseazăAnd on the swing she keeps dreaming.
  
Cu lunga rochie, cu faţă de lapte,The long night gown, the milky white face
cu raze de lună în părul său des.The moonlight shines on her thick hair
Statuia de ceară s-apleacă dintre flori,The wax statue stretches out on the flowers
cu invidie o pândesc nişte spiriduşi.While jealous elves peek at her.
  
Leagănă leagănă, vântul o împingeSwing, swing, the wind pushes her
pentru dorinţă îşi captură stele.And catches stars for her wishes
Din zid se îndepărtă o umbră tainică,A sneaky shadow crawls out from the wall
în jocul de fată se pierde o femeie.In the little girl’s game a woman is lost.
  
Un strigăt la zori în mijlocul căii,A scream in the morning, in the middle of the street
un om de bucată invocă pe croitor,A rag man cries out for his tailor
cu voce confuză repetează întruna:Bewildered, he keeps repeating:
“Eu nu vream să-o deştept aşa,“I didn’t want to wake her like this!
Eu nu vream să-o deştept aşa!”I didn’t want to wake her like this!”


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org