Language   

Masters Of War

Bob Dylan
Back to the song page with all the versions


ROMENO / ROMANIAN - Alexandru Andries
SIGNURS DA LA GUERRASTAPÂNII RĂZBOIULUI
Vegni, vus, signurs da la guerra,
vus che fabritgais tuttas las armas
vus che fabritgais eroplans da mort
vus che fabritgais las grondas bumbas
vus ch’as zuppais davos ils mirs
vus ch’as zuppais davos las maisas
jau vi be che sappias che sun bun
a vesair tras vossas mascras.
Hei, stăpâni de război
Cu pistoalele-n mâini,
Cu alai de-avioane
Şi cu gloanţe în pâini,
Voi, ascunşi după ziduri
Şi păziţi de birouri,
Văd prin măştile voastre ca prin nişte găuri!
Vus che n’avais mai fatg autramain
che construir per disfar,
vus giugais cun mes mund
sco sch’el è voss giugaret
ma mettais in’arma el maun
e as zuppais da mes egls
e as volvais e curris lunsch
cura svelt sgolan las ballas
N-aţi făcut niciodată
Decât gropi şi dezastre,
Jucărie e lumea
În minţile voastre,
Voi îmi puneţi în mână
Un pistol şi fugiţi,
Vă ascundeţi departe când de gloanţe auziţi.
Sco Judas en temps passads
schais manzegnas ed engianais
sa po gudagnar ina guerra mundiala,
vulais che jau vus craja
ma jau ves tras voss egls
e ves tras voss tscharvels
sco ves tras l’aua
che curra giu per il bischen
Ca şi Iuda sânteţi,
Mincinoşii de voi,
Tare mult vreţi să cred
Că e bine-n război,
Că-i uşor de luptat
Şi că vom câştiga,
Da' minciuna-i prea mare şi plata prea grea ...
Vus chargiais tuts ils schluppets
per che tirian ils auters
e suenter as tschentais e guardais
cur il dumber dals morts crescha
as zuppais en voss chastè
entant ch’il sang dals giuvens
i squitta dals corps
e sfundra in la lozza
Voi faceţi doar puşca,
Alţii trag pentru voi:
Cei pe care-i uitaţi
Prăvăliţi în noroi ...
Şi când staţi şi adunaţi
De-a ieşit vreun folos
Nu simţiţi că-i de sânge cifra cea mai de jos?
Vus, ch’avais propagà la pir anguscha
che possia mai vegnir pensada:
metter uffants sin il mund
per smanatschar mes uffant
che n’è nat e n’ha betg num
vus na meritais betg il sang
che as scurra en las avainas
Spaima cea mai cumplită
Aţi adus-o cu voi:
Să nu vrei s-ai copii
Pentru vreun alt război!
Şi de-aceea v-o jur:
Eu copii n-o să am,
Dar şi zidul de piatră pentru mine-i un geam.
E quantas chaussas jau sai
per discurrer cur na ma tutga?
Pudessas dir che sun giuven
e che na sun betg versà
ma dat ina chaussa che sai
er sche sun pli giuven de vus:
gnanc Gesù pudess mai
perdunar quel che faschais
Puteţi zice orice:
Că sânt tânăr şi prost,
Că nu ştiu nimic,
Că n-am nici un rost ...
Un lucru tot ştiu,
Şi vi-l spun răspicat:
Nimic din ce faceţi nu va fi iertat!
As poss far ina dumonda?
A tg’è bun voss daner?
A cumprar il perdun?
Cartais ch’el saja bun?
Ma i vegnis ad encleger
cur suna vossa ura
che tut voss daner
na paja betg l’olma
Şi vă-ntreb înc-un lucru:
La ce bun munţi de bani,
Peste munţi de eroi,
Peste munţi de duşmani ?
E-o pată de sânge
Pe ei, aşa grea,
Că nici apa din ceruri nu o poate spăla!
E jau sper che morias
che vossa mort arrivia prest
vegn a suandar voss vaschè
en il sblatg suentermezdi
a vegliar ch’as mettian bain
giu en voss letg da mort
e vegn a star là fin che
sun tschert ch’essas morts.
Eu tot sper să muriţi,
Să se-ntâmple curând,
La mormintele voastre
Voi sta-n primul rând !
Peste voi, tot pământul
Îl voi bătători,
Să fiu sigur că-n groapă veţi încremeni!


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org