Lingua   

Masters Of War

Bob Dylan
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleCROATO / CROATIAN - Monia Verardi
MASTERS OF WARGOSPODARI RATA
Come you masters of war
You that build all the guns
You that build the death planes
You that build the big bombs
You that hide behind walls
You that hide behind desks
I just want you to know
I can see through your masks
Dođite, gospodari rata!
vi, koji izgradite velika oružja
vi, koji izgradite smrtonosne avione
vi, koji izgradite sve bombe
vi, koji se sakrivate iza zidova
vi, koji se sakrivate iza pisaćih stolova
hoću samo da znate
da mogu vidjeti kroz vaše maske
You that never done nothin'
But build to destroy
You play with my world
Like it's your little toy
You put a gun in my hand
And you hide from my eyes
And you turn and run farther
When the fast bullets fly
Vi, koji niste nikada ništa radili
osim izgraditi za razoriti
vi se igrate s mojim svijetom
kao da je vaša malena igračka
vi stavite oružje u moju ruku
i sakrivate se od mojih očiju
i okretate i daleko trčite
kada brzi meci lete
Like Judas of old
You lie and deceive
A world war can be won
You want me to believe
But I see through your eyes
And I see through your brain
Like I see through the water
That runs down my drain
Kao stari Juda
vi lažete i prevarite
vi hoćete da vjerujem
da se može pobjediti jedan svjetski rat
ali vidim kroz vaše oči
ali vidim kroz vaš mozak
kao vidim kroz vodu
koja teče kroz kloaku
You fasten the triggers
For the others to fire
Then you set back and watch
When the death count gets higher
You hide in your mansion
As young people's blood
Flows out of their bodies
And is buried in the mud
Vi natovarite obarač
za one koji će morati pucati
poslije sjedite i gledate
dok broj mrtavaca raste
vi, koji se sakrivate u vašim palačima
dok krv mladića
teče iz njihovih tijela
i pokopana je u blatu
You've thrown the worst fear
That can ever be hurled
Fear to bring children
Into the world
For threatening my baby
Unborn and unnamed
You ain't worth the blood
That runs in your veins
Vi ste uzrokovali najgori strah,
koji bi se nikada mogao širiti
strah roditi djecu
u ovom svijetu
zato što vi prijetite mojem
nerođenom i neimenovanom dijetetu
vi ne vrijedite onu krv
koja teče u vašim venama
How much do I know
To talk out of turn
You might say that I'm young
You might say I'm unlearned
But there's one thing I know
Though I'm younger than you
Even Jesus would never
Forgive what you do
što mogu ja znati
da ovako govorim kada nisam na redu
vi ćete reći da sam mlad
vi ćete reći da dovoljno ne znam
ali ima jedne stvari koju dobro znam,
iako sam mlađi od vas:
da ne bi ni Isus
nikad oproštio što vi radite
Let me ask you one question
Is your money that good
Will it buy you forgiveness
Do you think that it could
I think you will find
When your death takes its toll
All the money you made
Will never buy back your soul
Hoću vas pitati:
je li vaš novac onaj toliko vrijedan?
hoće li kupiti oproštaj za vas?
mislite li stvarno da bi mogao?
mislim da ćete otkriti
kad će smrt zahtijevati cestarinu
da svi vaši novci, koje ste skupljeli, neće vam moći vratiti dušu
And I hope that you die
And your death'll come soon
I will follow your casket
In the pale afternoon
And I'll watch while you're lowered
Down to your deathbed
And I'll stand o'er your grave
'Til I'm sure that you're dead
I nadam se da ćete umrijeti
i da će vaša smrt uskoro doći
pratit ću vaš lijes
u blijedo popodne
i gledat ću dok će vas spustiti u grob
i stajat ću na vašem grobu
dokle neću biti siguran da ste mrtvi.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org