Lingua   

Masters Of War

Bob Dylan
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleUNGHERESE / HUNGARIAN - Riccardo Venturi
MASTERS OF WARHÁBORÚ URAI
  
Come you masters of warRajta, háború urai,
You that build all the gunsti, akik nagy lövegeket gyártotok
You that build the death planesti, akik gyilkos repülőgépeket gyártotok
You that build the big bombsti, akik minden bombát gyártotok
You that hide behind wallsti, akik a fal mögé bújotok
You that hide behind desksti, akik az íróasztalok mögé bújotok
I just want you to knowezt csak akarom, hogy tudjátok
I can see through your maskshogy láthatok az álarcatokon át.
  
You that never done nothin'Ti, akik soha nem tettetek semmit
But build to destroykivéve építeni a rombolásért,
You play with my worldti játszotok a világommal
Like it's your little toymintha a kis játékotok volna
You put a gun in my handti puskát adtok a kezembe
And you hide from my eyesés a szemem elől bújotok el
And you turn and run fartherés eszeveszetten futtok
When the fast bullets flymikor hull a golyó villámgyorsan
  
Like Judas of oldMint Júdás a régi korban
You lie and deceiveti hazudtok és becsaptok
A world war can be wonegy világháborút nyerhetünk meg
You want me to believeezt akarnátok, hogy elhiggyem
But I see through your eyesde én a szemeteken át láthatok
And I see through your brainés a koponyátokon át láthatok
Like I see through the watermint láthatok a csatornába
That runs down my drainlefolyó vízen át
  
You fasten the triggersTi töltötök a fegyvéreket,
For the others to firemelyekkel másoknak lőni kell
Then you set back and watchaztán leültek és néztek
When the death count gets highermíg nő a halottak száma
You hide in your mansionés a palotaitokba elbúvtok
As young people's bloodmíg az ifjúság vére
Flows out of their bodiesa testéből folyik ki
And is buried in the mudés a sárba temetkezik
  
You've thrown the worst fearTi okoztátok a legrosszabb félelmet
That can ever be hurledamely valaha elharapózhat,
Fear to bring childrengyermekek világrahozásától
Into the worldvaló félelmet.
For threatening my babyMivel fenyegetitek a névtelen
Unborn and unnamedgyermekem, aki még nem született,
You ain't worth the bloodnem éritek a vért,
That runs in your veinsamely folyik az ereitekben.
  
How much do I knowKi vagyok én, hogy beszéljek
To talk out of turnamikor nem vagyok a soros ?
You might say that I'm youngEgyetértünk, fiatal vagyok,
You might say I'm unlearnedegyetértünk, elég nem tudok.
But there's one thing I knowDe van egy dolog, amit tudok
Though I'm younger than youbár nálatok ifjabb vagyok :
Even Jesus would neverezt tudom, hogy a tetteiteket
Forgive what you domég Jézus sem bocsátná meg.
  
Let me ask you one questionTőletek akarok valamit kérdezni :
Is your money that goodMi a pénzetek értéke ?
Will it buy you forgivenessAzzal-e bocsanátot vasáróltok ?
Do you think that it couldGondoljátok-e meg, hogy lehet ?
I think you will findDe ezt látni fogjátok,
When your death takes its tollamikor a halál behajtja a vámot
All the money you madehogy az egész pénz, melyet gyűjtöttétek
Will never buy back your soulnem jó a lelketek visszavasárolására.
  
And I hope that you dieÉs remélem, hogy meghaltok
And your death'll come soonés hogy a halál gyorsan utolértelek
I will follow your casketa koporsótokat ki fogom sérni
In the pale afternoonegy halvány délutánban.
And I'll watch while you're loweredÉs nézni foglak mialatt a sírba
Down to your deathbedleeresztik a koporsótokat
And I'll stand o'er your graveés a sírotoknál meg fogok állni
'Til I'm sure that you're deadamíg a halálotokban biztos vagyok.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org