Language   

Gelem, gelem

Žarko Jovanović
Back to the song page with all the versions


h. Il testo in dialetto Lovari
GELEM, GELEM

Gelem Gelem lungone dromenca,
Maladilem chorore romenca.
Gelem Gelem lungone dromenca,
Maladilem baxtale romenca.

Ooo, romalen,
Ooo, chavralen.

Ala voliv lake kale jakha,
Kaj si gugle sar duj kale drakha.
Ala voliv lake kale jakha,
Kaj si gugle sar duj kale drakha.

Ooo, romalen,
Ooo, chavralen.

Kindem lake lolo dikhlo tursko,
Ni volil man achel latar pusto.
Kindem lake lolo dikhlo tursko,
Ni volil man achel latar pusto.

Ooo, romalen,
Ooo, chavralen.
GELEM, GELEM

Gelem,gelem lungune dromenca
maladilem bahtale HTomenca,
ej HTomale katar tume aven?
e carenca bukhale shavohenca

a a HTomale,a a shavale
a aj HTomale,a aj shavale

vi man sas bari familija
mudardelen e kali legija,
care shinde vi HTomen vi HTomnjan
maškar lende vi cikne shavohen

a a HTomale,a a shavale
a aj HTomale,a aj shavale

putar Devla čire kale vudara
te shaj dikhav kaj si e manuša,
pale ka zhava lungune dromenca
thaj ka phirav bahtale HTomenca

a a HTomale,a a shavale
a aj HTomale,a aj shavale

opre HToma kaj si bah akana
uštalen vi tume suneske HToma,
o kalo muj thaj e kale jakha
me kamavle sar e kale drakha

a a HTomale,a a shavale
a aj HTomale,a aj shavale


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org