Lingua   

Bella Ciao

anonimo
Pagina della canzone con tutte le versioni


61b. বেলা চাও (Versione bengalese di Arfun Ahmed, Bangla Desh) ...
Testo in bengalese non disponibile.
Bengali lyrics are not available.
এক ভোরে, উঠি জেগে [1]
বেলা চাও বেলা চাও বেলা চাও চাও চাও
এক ভোরে উঠি জেগে,
দেখি দুয়ারে ফ্যাসিস্ট হাজির।

ও পার্টিজন পথ দেখাও
বেলা চাও বেলা চাও বেলা চাও চাও চাও
পার্টিজন, পথ দেখাও
আর হারানোর নেইতো কিছু / কারণ মরনের ঘ্রাণ ভাসে।

যদি মরি, রাজপথে
বেলা চাও বেলা চাও বেলা চাও চাও চাও
যদি মরি রাজপথে
তুমি নিজ হাতে দিও কবর।

কবর দিও, নীল পাহাড়ে
বেলা চাও বেলা চাও বেলা চাও চাও চাও
কবর দিও নীল পাহাড়ে,
ফুলেরো ছায়াতলে।

সেই পথে যারা যাবে
বেলা চাও বেলা চাও বেলা চাও চাও চাও
সেই পথে যারা যাবে,
দেখবে, ফুটে আছে অবাক বকুল।

এই ফুল, পার্টিজনের
বেলা চাও বেলা চাও বেলা চাও চাও চাও
এই ফুল পার্টিজনের
যারা সংগ্রামে হয়েছে শহীদ !
[1] Ēka bhōrē, uṭhi jēgē
bēlā cā'ō bēlā cā'ō bēlā cā'ō cā'ō cā'ō
ēka bhōrē uṭhi jēgē,
dēkhi duẏārē phyāsisṭa hājira.

Ō pārṭijana patha dēkhā'ō
bēlā cā'ō bēlā cā'ō bēlā cā'ō cā'ō cā'ō
pārṭijana, patha dēkhā'ō
āra hārānōra nē'itō kichu / kāraṇa maranēra ghrāṇa bhāsē.

Yadi mari, rājapathē
bēlā cā'ō bēlā cā'ō bēlā cā'ō cā'ō cā'ō
yadi mari rājapathē
tumi nija hātē di'ō kabara.

Kabara di'ō, nīla pāhāṛē
bēlā cā'ō bēlā cā'ō bēlā cā'ō cā'ō cā'ō
kabara di'ō nīla pāhāṛē,
phulērō chāẏātalē.

Sē'i pathē yārā yābē
bēlā cā'ō bēlā cā'ō bēlā cā'ō cā'ō cā'ō
sē'i pathē yārā yābē,
dēkhabē, phuṭē āchē abāka bakula.

Ē'i phula, pārṭijanēra
bēlā cā'ō bēlā cā'ō bēlā cā'ō cā'ō cā'ō
ē'i phula pārṭijanēra
yārā saṅgrāmē haẏēchē śahīda!


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org