Lingua   

Bella Ciao

anonimo
Pagina della canzone con tutte le versioni


85. Bella ciao (Versione in catalano algherese di Claudio Gabriel...
ออกมาเถอะน้องพี่ ออกมาขับไล่มัน [1]
ไอ้พวกชนชั้นเผด็จการ ไล่มันไป ๆ ๆ
พวกศักดินา หากินบนหลังเรา
เหยียบย่ำพวกเรา ยากจนมานาน
พวกศักดินา หากินบนหลังเรา
เหยียบย่ำพวกเรา ยากจนมานาน

ออกมาเถอะน้องพี่ ออกมาขับไล่มัน
ไอ้พวกชนชั้นเผด็จการ ไล่มันไป ๆ ๆ
พวกศักดินา สำราญบนหัวคน
สามานโสมม ปลดมันออกไป
พวกศักดินา สำราญบนหัวคน
สามานโสมม ปลดมันออกไป!

สามานโสมม ปลดมันออกไป!
สามานโสมม ปลดมันออกไป!
สามานโสมม ปลดมันออกไป!
สามานโสมม ปลดมันออกไป!
Un bon maití ma só aixecat,
oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao,
Un bon maití ma só aixecat
i he trubati l'invasor.

O partigià, porta'm amb tu,
oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao,
o partigià, porta'm amb tu
que ma santeix de murir.

I si jo mor de partigià,
oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao,
i si jo mor de partigià
tu ma tensi d'entarrar.

M'entarraràs a la muntanya,
oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao,
m' entarraràs a la muntanya
sott' a l'ombra de una flor.

Totta la gent que passarà
oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao,
totta la gent que passarà
ma diràn, Qui bella flor.

És la flor del partigià,
oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao,
és la flor del partigià
morti per la llibartat.

És la flor del partisà
morti per la llibartat.

[1] Xxk mā t̄hexa n̂xng phī̀ xxk mā k̄hạb lị̀ mạn xị̂ phwk chnchận p̄hed̆ckār lị̀ mạn pị « « phwk ṣ̄ạkdinā h̄ākin bn h̄lạng reā h̄eyīybỳả phwk reā yākcn mā nān phwk ṣ̄ạkdinā h̄ākin bn h̄lạng reā h̄eyīybỳả phwk reā yākcn mā nān xxk mā t̄hexa n̂xng phī̀ xxk mā k̄hạb lị̀ mạn xị̂ phwk chnchận p̄hed̆ckār lị̀ mạn pị « « phwk ṣ̄ạkdinā s̄ảrāỵ bn h̄ạw khn s̄ā mān s̄omm pld mạn xxk pị phwk ṣ̄ạkdinā s̄ảrāỵ bn h̄ạw khn s̄ā mān s̄omm pld mạn xxk pị! S̄ā mān s̄omm pld mạn xxk pị! S̄ā mān s̄omm pld mạn xxk pị! S̄ā mān s̄omm pld mạn xxk pị! S̄ā mān s̄omm pld mạn xxk pị!


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org