Lingua   

Bella Ciao

anonimo
Pagina della canzone con tutte le versioni


72. Tạm biệt, hỡi người đẹp của tôi (Traduzione vietnamita: Li...
Раніцай рана калі прачнуўся [1]
o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
Раніцай pана калі прачнуўся
пабачыў я захопніка

О партызана забяры мяне адсюль далёка
o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
О партызана забяры мяне адсюль далёка
бо адчуваю, што памру

І калі памру я як партызан
o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
І калі памру я як партызан
Ты мяне павынна пахаваць

На той гары пахавай мяне
o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
На гары пахавай мяне
пад ценем кветкі цудоунай

І ўсе людзі, праходзячы міма
o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
І ўсе людзі, праходзячы міма
скажуць «якая кветка мілая!»

А гэта кветка партызана
o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
А гэта кветка партызана
за нашу свабоду памерла
Một buổi sáng tôi vừa thức dậy,
Ôi, tạm biệt, hỡi người đẹp của tôi, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt,
Buổi sớm mai khi vừa thức giấc,
Tôi đã nhìn thấy kẻ thù trước mắt.

Ôi, người đồng chí, hãy đưa tôi đi cùng,
Ôi, tạm biệt, hỡi người đẹp của tôi, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt,
Ôi, người đồng chí, hãy đưa tôi đi cùng,
Bởi tôi cảm thấy cái chết đang đến gần.

Và nếu tôi ngã xuống với tư cách người lính kháng chiến,
Ôi, tạm biệt, hỡi người đẹp của tôi, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt,
Và nếu tôi ngã xuống như một người lính kháng chiến,
Người sẽ đưa tôi về với đất mẹ.

Và hãy chôn tôi trên triền núi,
Ôi, tạm biệt, hỡi người đẹp của tôi, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt,
Và hãy chôn tôi trên triền núi,
Dưới bóng của một bông hoa xinh đẹp.

Và những người khách qua đường,
Ôi, tạm biệt, hỡi người đẹp của tôi, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt,
Và những người khách qua đường,
Sẽ thốt lên "Quả là một bông hoa đẹp!"

Và đây là cánh hoa của người lính kháng chiến,
Ôi, tạm biệt, hỡi người đẹp của tôi, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt,
Và đây là cánh hoa của người lính kháng chiến,
Đã hi sinh vì tự do,

Và đây là cánh hoa của người lính kháng chiến,
Đã hi sinh vì tự do.
[1] Ranicaj rana kali pračnuŭsja
o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
Ranicaj rana kali pračnuŭsja
pabačyŭ ja zaxopnika

O partyzana zabjary mjane adsjul dalëka
o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
O partyzana zabjary mjane adsjul dalëka
bo adčuvaju, što pamru

I kali pamru ja jak partyzan
o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
I kali pamru ja jak partyzan
Ty mjane pavynna paxavać

Na toj hary paxavaj mjane
o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
Na hary paxavaj mjane
pad cenem kvetki cudounaj

I ŭse ljudzi, praxodzjačy mima
o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao
I ŭse ljudzi, praxodzjačy mima
skažuć “jakaja kvetka miłaja!”

A häta kvetka partyzana
o bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
A häta kvetka partyzana
za našu svabodu pamerła.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org