Lingua   

Bella Ciao

anonimo
Pagina della canzone con tutte le versioni


54. Բելա չաո / Bela ch'ao (Versione armena di Marina Manoukian) 54. Բելա չ...
שײן אַדיע [1]

צומאָרגנס האָב איך זיך געװעקט,
אָ שײן אַדיע, שײן אַדיע, שײן אַדיע, אדיע,
צומאָרגנס האָב איך זיך געװעקט,
אונ דער פֿאַשיסט איז געװען דאָ.

אָ פּאַרטיזאַן, נעם םיך אַװעק,
אָ שײן אַדיע, שײן אַדיע, שײן אַדיע, אדיע,
אָ פּאַרטיזאַן, נעם םיך אַװעק,
איך פֿיל װי איך איך בין בײַם שטאַרבן.

און אױב איך שטאַרב װי אַ פּאַרטיזאַן,
אָ שײן אַדיע, שײן אַדיע, שײן אַדיע, אדיע,
און אױב איך שטאַרב װי אַ פּאַרטיזאַן,
אזױ מוזטו מיך באַגראָבן.

דו מוזט מיך באַגראָבן דאָרט אױף די בערג,
אָ שײן אַדיע, שײן אַדיע, שײן אַדיע, אדיע,
דו מוזט מיך באַגראָבן דאָרט אױף די בערג,
אונטער דעם שאָטן פֿון אַ שײן בלום.

און אַלע מענטשן װאָס װעלן פֿאַרבײַגײן,
אָ שײן אַדיע, שײן אַדיע, שײן אַדיע, אדיע,
און אַלע מענטשן װאָס װעלן פֿאַרבײַגײן,
װעלן מיר זאָגן, סאַראַ שײן בלום.

דעם פּאַרטיזאַן דאָס איז זײַן בלום,
אָ שײן אַדיע, שײן אַדיע, שײן אַדיע, אדיע,
דעם פּאַרטיזאַן דאָס איז זײַן בלום,
ער איז פֿאַר פֿרײַהײט געשטאָרבן.

און רױט איז געװען, געװען זײַן פֿאָן,
װי דאָס בלוט װאָס ער האָט אױסגעגאָסן.
Էս առավոտը ես վեր կացա [1]
Օ Բելա չաո! Բելա չաո! Բելա չաո, չաո , չաո !
Էս առավոտը ես վեր կացա
եւ ես գտա զավթչին

Օ պարտիզան, ինձ վերցրեք ստեղից
օ Բելա չաո! Բելա չաո! Բելա չաո, չաո , չաո !
Օ պարտիզան, ինձ վերցրեք ստեղից
Որտեւ զգում եմ մահվան մոտ

Եվ եթե մեռնեմ որպես պարտիզան
օ Բելա չաո! Բելա չաո! Բելա չաո, չաո , չաո !
Եվ եթե մեռնեմ որպես պարտիզան
Դե դու պետք է թաղես ինձ

Թաղեք ինձ լեռան վրա
Օ Բելա չաո! Բելա չաո! Բելա չաո, չաո , չաո !
Թաղեք ինձ լեռան վրա
Գեղեցիկ ծաղկի տակ

Եվ ամեն մարդ որ անցնում է
Օ Բելա չաո! Բելա չաո! Բելա չաո, չաո , չաո !
Եվ ամեն մարդ որ անցնում է
Կասի Վայ ինչ սեր ծաղիկ

Այս ծաղիկը պարտիզանինն ա
Օ Բելա չաո! Բելա չաո! Բելա չաո, չաո , չաո !
Այս ծաղիկը պարտիզանինն ա
Որ ազատության համար մեռավ

Այս ծաղիկը պարտիզանինն ա
Որ ազատության համար մեռավ
[1] SHEYN, ADYE

Tsumorgns hob ikh zikh gevekt
O sheyn adye, sheyn adye, sheyn adye, adye,
Tsumorgns hob ikh zikh gevekt
Un der fashist iz geven do.

O partizan, nem mikh avek,
O sheyn adye, sheyn adye, sheyn adye, adye,
O partizan, nem mikh avek,
Ikh fil vi ikh bin baym shtarbn.

Un oyb ik shtarb vi a partizan
O sheyn adye, sheyn adye, sheyn adye, adye
Un ob ik shtarb vi a partizan
Azoy muztu mikh bagrobn.

Du muzt mikh bagrobn dort oyf di berg,
O sheyn adye, sheyn adye, sheyn adye, adye,
Du muzt mikh bagrobn dort oyf di berg
Unter dem shotn fun a sheyn blum.

Un ale mentshn vos veln farbaygeyn,
O sheyn adye, sheyn adye, sheyn adye, adye,
Un ale mentshn vos veln farbaygeyn
Veln mir zogn, sara sheyn blum.

Dem partizan dos iz zayn blum,
O sheyn adye, sheyn adye, sheyn adye, adye,
Dem partizan dos iz zayn blum,
Er iz far di frayhayt geshtorbn.

Un royt iz geven, geven zeyn fon
Vi dos blut vos er hot oysgegosn.
[1] Es arravoty yes ver kats’a
O Bela ch’ao! Bela ch’ao! Bela ch’ao, ch’ao , ch’ao !
Es arravoty yes ver kats’a
yev yes gta zavt’ch’in

O partizan, indz verts’rek’ steghits’
o Bela ch’ao! Bela ch’ao! Bela ch’ao, ch’ao , ch’ao !
O partizan, indz verts’rek’ steghits’
Vortev zgum yem mahvan mot

Yev yet’e merrnem vorpes partizan
o Bela ch’ao! Bela ch’ao! Bela ch’ao, ch’ao , ch’ao !
Yev yet’e merrnem vorpes partizan
De du petk’ e t’aghes indz

T’aghek’ indz lerran vra
O Bela ch’ao! Bela ch’ao! Bela ch’ao, ch’ao , ch’ao !
T’aghek’ indz lerran vra
Geghets’ik tsaghki tak

Yev amen mard vor ants’num e
O Bela ch’ao! Bela ch’ao! Bela ch’ao, ch’ao , ch’ao !
Yev amen mard vor ants’num e
Kasi Vay inch’ ser tsaghik

Ays tsaghiky partizaninn a
O Bela ch’ao! Bela ch’ao! Bela ch’ao, ch’ao , ch’ao !
Ays tsaghiky partizaninn a
Vor azatut’yan hamar merrav

Ays tsaghiky partizaninn a
Vor azatut’yan hamar merrav


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org