Lingua   

Bella Ciao

anonimo
Pagina della canzone con tutte le versioni


46a. Убавице збогум! (Versione macedone letterale)
Во мрачно утро, во зора рана,
о мила дај, мила знај, мила нема крај,
те најдов тебе, се гледам себе,
на планина изрована.

Во партизани мила ќе одам,
о мила дај, мила знај, мила нема крај,
во партизани мила ќе одам,
за слобода ќе се борам.

И ќе ти умрам со партизани,
о мила дај, мила знај, мила нема крај,
и ќе ти умрам со партизани,
низ ровови закопани.

Со твојте солзи покри ме мене,
о мила дај, мила знај, мила нема крај,
со твојте солзи покри ме мене,
за убав цвет да изникне.

И цвет ќе никне, вода ќе бликне,
o bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao
и цвет ќе никне, вода ќе бликне,
за сите желни за слобода.

И цвет ќе никне, вода ќе бликне,
за сите желни за слобода.
(che è morto per la libertà).
О партизани, водете ме,
О, убавице збогум! Убавице, збогум! Убавице, збогум, збогум, збогум!
О партизани, водете ме,
чувствувам дека ќе умрам

И ако умрам како партизан,
О, убавице збогум! Убавице, збогум! Убавице, збогум, збогум, збогум!
И ако умрам како партизан,
ти мораш да ме закопаш.

Закопај ме горе во планините,
О, убавице збогум! Убавице, збогум! Убавице, збогум, збогум, збогум!
Закопај ме горе во планините,
под сенката на убавиот цвет.

И луѓето кои ќе минуваат
О, убавице збогум! Убавице, збогум! Убавице, збогум, збогум, збогум!
И луѓето кои ќе минуваат
ќе ти речат „Колку убав цвет!“

„И ова е цвет на партизан“
О, убавице збогум! Убавице, збогум! Убавице, збогум, збогум, збогум!
„И ова е цвет на партизан
кој умрел за слободата“


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org