Lingua   

Bella Ciao

anonimo
Pagina della canzone con tutte le versioni


37a. Белла чāо (Versione in kelartico, alfabeto cirillico)
Eno prōyton em ŏmgedŭmus,Ено прōйтон ем ŏмгедымус,
ō bella cāo, bella cāo, bella cāo, cāo, cāoō белла чāо, белла чāо, белла чāо чāо чāо
Eno prōyton em ŏmgedŭmus,Ено прōйтон ем ŏмгедымус
Y'em gerizăk to inhauretār.Й' ем геризък то инхауретāр.
  
Ō rhŭvislāde, brī mă ad tugŭlyО рhывислāде, брӣ мъ ад тугыљ
ō bella cāo, bella cāo, bella cāo, cāo, cāoō белла чāо, белла чāо, белла чāо чāо чāо
Ō rhŭvislāde, brī mă ad tugŭlyО рhывислāде, брӣ мъ ад тугыљ
Po ŏmvulăm syemārdăm.По ŏмвулъм шемāрдъм.
  
Y' anmārdram kā rhŭvislādeЙ' анмāрдрам кā рhывислāде
ō bella cāo, bella cāo, bella cāo, cāo, cāoō белла чāо, белла чāо, белла чāо чāо чāо
Y' anmārdram kā rhŭvislādeЙ' анмāрдрам кā рhывислāде
Braukăz incharestāi mă.Браукъз инчхарестāи мъ.
  
Chari mă in kollop la brĕ,Чхари мъ ин коллоп ла брĕ,
ō bella cāo, bella cāo, bella cāo, cāo, cāoō белла чāо, белла чāо, белла чāо чāо чāо
Chari mă in kollop la brĕ,Чхари мъ ин коллоп ла брĕ,
Pād to skiad nă blōm arvēn.Пāд то скиад нъ блōм арвēн.
  
Ya to gĕn syepērasyă,Йа то гĕн шепēрашъ,
ō bella cāo, bella cāo, bella cāo, cāo, cāoō белла чāо, белла чāо, белла чāо чāо чāо
Ya to gĕn syepērasyă,Йа то гĕн шепēрашъ,
mā dīsyă, Blōm arvēn celoā.мъ дӣшъ, Блōм арвēн челоā.
  
Ya te sī to blōm nă to rhŭvislāde,Йа те сӣ то блōм нъ то рhывислāде,
ō bella cāo, bella cāo, bella cāo, cāo, cāoō белла чāо, белла чāо, белла чāо чāо чāо
Ya te sī to blōm nă to rhŭvislāde,Йа те сӣ то блōм нъ то рhывислāде,
Syemārdvā păr to leudărdŭr.Шемāрдвā пър то леудърдыр.
  
Ya vere rhudăr, yăn halyamoЙа вере рhудър, йан хаљамо
kā to krī adsyesyelyvā.кā то крӣ адшешељвā.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org