Language   

Bella Ciao

Anonymous
Back to the song page with all the versions


20. Bella Ciao (versione romena)
Nà yītiān zǎochen, cóng mèng zhōng xǐng lái
A péngyǒu zàijiàn ba zàijiàn ba zàijiàn ba
Nèitiān zǎochen cóng mèng zhōng xǐng lái
Qīnlüè zhě chuǎng jìn wǒ jiāxiāng

A yóují duì a kuài dài wǒ zǒu ba
A péngyǒu zàijiàn ba zàijiàn ba zàijiàn ba
Yóují duì a kuài dài wǒ zǒu ba
Wǒ shízài bùnéng zài rěnshòu

Rúguǒ wǒ zài zhàndòu zhōng xīshēng
A péngyǒu zàijiàn ba zàijiàn ba zàijiàn ba
Rúguǒ wǒ zài zhàndòu zhōng xīshēng
Nǐ yīdìng bǎ wǒ lái máizàng

Qǐng bǎ wǒ mái zài gāo gāo de shān gǎng
A péngyǒu zàijiàn ba zàijiàn ba zàijiàn ba
Bǎ wǒ mái zài gāo gāo de shān gǎng
Zài chā shàng yī duo měilì de huā

A měi dāng rénmen cóng zhèlǐ zǒuguò
A péngyǒu zàijiàn ba zàijiàn ba zàijiàn ba
Měi dāng rénmen cóng zhèlǐ zǒuguò
Dōu shuō duōme měilì de huā

Zhè huā shǔyú yóují duì zhànshì
A péngyǒu zàijiàn ba zàijiàn ba zàijiàn ba
Zhè huā shǔyú yóují duì zhànshì
Tā wèi zìyóu xiàn chū shēngmìng

English Version:

That morning I awakened
Oh my friends Goodbye, Goodbye, Goodbye! bye! bye!
That morning I awakened
And I found the invader

Oh partisan carry me away)
h my friends Goodbye, Goodbye, Goodbye! bye! bye!
Oh partisan carry me away
I just can't bear it anymore

And if I die in a battle)
Oh my friends Goodbye, Goodbye, Goodbye! bye! bye!
And if I die in a battle)
Then you must bury me

Please bury me up in the high mountain
Oh my friends Goodbye, Goodbye, Goodbye! bye! bye!
Bury me up in the high mountain
Under the shade of a beautiful flower

Ah whenever people pass by this spot)
Oh my friends Goodbye, Goodbye, Goodbye! bye! bye!
Whenever people pass by this spot)
They'll all say: "what a beautiful flower".

This flower belongs to a partisan soldier,
Ah,Good bye,my friends,bye,bye!
This flower belongs to a partisan soldier,
He sacrificed his life for Liberty.
Azi-dimineaţă când m-am trezit
o bella ciao, bella ciao, ciao, ciao...
Azi-dimineaţă când m-am trezit,
Pe opresor l-am întâlnit.

O partizan du-mă de aici
o bella ciao, bella ciao, ciao...
o, partizane du-mă de-aici
Ma simt de parcă aş muri.

Si de-aş muri ca partizan,
o bella ciao, bella ciao, ciao...
Si de-aş muri ca partizan
Sa mă-ngropi va trebui.

Sa mă-ngropi acolo-n munte
o bella ciao, bella ciao, ciao...
Sa mă-ngropi acolo-n munte
La umbra unei mândre flori.

Şi oamenii care vor trece,
o bella ciao, bella ciao, ciao
Şi oamenii care vor trece
Mândra floare ar admira.

Şi-aceasta floare de partizan,
o bella ciao, bella ciao, ciao ciao
Şi-aceasta floare de partizan
Mort pentru libertatea ta.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org