Language   

Auschwitz (Canzone del bambino nel vento)

Francesco Guccini
Back to the song page with all the versions


FRIULANO / FRIULAN
AUSCHWITZAUSCHWITZ (cjançon dal frut tal aiar)
  
So mortu chin àtteros chentuSoi muart cun atrîs cent
So mortu a minorèdduSoi muart co eri frut
Colàu in su fumiajòluPassât pa la nape
E commo che so in su bentuE cumò soi tal aiar
E commo che so in su bentu.E cumò soi tal aiar.
  
In Auschwitz bi fit su nibeA Auschwitz ere le nêf
Su fumu anziàbat a belluIl fum al jevave lent
Ind'una fritta die de ibèrruTal frêt dì d'unviar
E commo che so in su bentuE cumò soi tal aiar,
E commo che so in su bentuE cumò soi tal aiar.
  
In Auschwitz sa zente a poreA Auschwitz cetantis personis
Ma pezzi unu mutricòre mannuma dome un gran tasè
Non paret beru ma galu non resèssol'è stramp, no rivi nancjemò
a surrìdere inòche in su bentua ridi chi tal aiar,
a surrìdere inòche in su bentua ridi chi tal aiar.
  
Dego no isco comènte fachet un' òmineJo domandi, come podie un omp
a ucchìdere a unu fradecopà so fradi
Bell'e gai semus milliònesepûr i sin milions chi tal aiar
torràos a prùghere inòche in su bentu,pulvin chi tal aiar,
torràos a prùghere inòche in su bentu.pulvin chi tal aiar.
  
Galu su cannone est a tronos,Ancjemò al tone il canon,
galu non si nd'est gustàdanancjemò no ie passude
de sàmbene sa fera umanadi sanc le besteate umane
E galu nos juchet a ziru su bentu,E ancjemò nus parte l'aiar
E galu nos juchet a ziru su bentu.E ancjemò nus parte l'aiar.
  
Deo dimando cando det essereMi domandi cuant cal sarà
Chi s'òmine hat a imparàreche l'omp al podarà imparà
A bìvere chene mòrrere a àtterea vivi cence maçâ
E su bentu s' hat pasàre,e l'aiar a si poiarà
E su bentu s' hat pasàre.e l'aiar a si poiarà
  
Deo dimando cando det essereMi domandi cuant cal sarà
Chi s'òmine hat a imparàreche l'omp al podarà imparà
A bìvere chene mòrrere a àtterea vivi cence maçâ
E su bentu s'hat a pasàre,e l'aiar a si poiarà
E su bentu s'hat a pasàre.e l'aiar a si poiarà


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org