Language   

Auschwitz (Canzone del bambino nel vento)

Francesco Guccini
Back to the song page with all the versions


SARDO / SARDINIAN [2] (Nuorese)
AUSCHWITS
CANTZONI DE SU PIPIU IN SU BENTU
AUSCHWITZ
Seu mortu cun attrus centu
Seu mortu chi femmu pipiu
Passau de sa zeminera
E immoi seu in su bentu,
E immoi seu in su bentu.
So mortu chin àtteros chentu
So mortu a minorèddu
Colàu in su fumiajòlu
E commo che so in su bentu
E commo che so in su bentu.
In Auschwitz ci fiada sa nì
Su fumu arziada a bellu
In sa frida dì de s’ierru
E immoi seu in su bentu,
E immoi seu in su bentu.
In Auschwitz bi fit su nibe
Su fumu anziàbat a bellu
Ind'una fritta die de ibèrru
E commo che so in su bentu
E commo che so in su bentu
In Auschwitz meda sa genti
Ma pitticcu custu silèntziu
Ta stranu, no arrennesciu ancora
A arriri innoi in su bentu,
A arriri innoi in su bentu.
In Auschwitz sa zente a pore
Ma pezzi unu mutricòre mannu
Non paret beru ma galu non resèsso
a surrìdere inòche in su bentu
a surrìdere inòche in su bentu
Deu mi domandu, cumenti si podidi
Boccìri fradisi e sorrisi
Eppuru giai seusu unu
In pruini innoi in su bentu,
In pruini innoi in su bentu.
Dego no isco comènte fachet un' òmine
a ucchìdere a unu frade
Bell'e gai semus milliònes
torràos a prùghere inòche in su bentu,
torràos a prùghere inòche in su bentu.
E tòrra su cannoni tronada,
Ancora no esti pràndia
De sanguni sa fèra umana
E tòrra si portada su bentu,
E tòrra si portada su bentu.
Galu su cannone est a tronos,
galu non si nd'est gustàda
de sàmbene sa fera umana
E galu nos juchet a ziru su bentu,
E galu nos juchet a ziru su bentu.
Deu mi domandu candu hada essi
Chi s’òmini hada imparai
A bivi kenz'e boccìri
E su bentu s’hada frimmai,
E su bentu s’hada frimmai.
Deo dimando cando det essere
Chi s'òmine hat a imparàre
A bìvere chene mòrrere a àttere
E su bentu s' hat pasàre,
E su bentu s' hat pasàre.
Deu mi domandu candu hada essi
Chi s’òmini hada imparai
A bivi kenz'e boccìri
E su bentu s’hada frimmai,
E su bentu s’hada frimmai.
Deo dimando cando det essere
Chi s'òmine hat a imparàre
A bìvere chene mòrrere a àttere
E su bentu s'hat a pasàre,
E su bentu s'hat a pasàre.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org