Lingua   

Birmingham Sunday

Richard Fariña
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleTraduzione turca / Turkish translation / Traduction turque /...
BIRMINGHAM SUNDAYBİRMİNGHAM'DA BİR PAZAR
  
Come round by my side and I'll sing you a song.Gelin yanıma toplanın size bir şarkı söyleyeceğim,
I'll sing it so softly, it'll do no one wrong.çok yumuşakça söyleyeceğim, kimseyi incitmeyecek.
On Birmingham Sunday the blood ran like wine,Birmingham'da bir Pazar kan şarap gibi aktı,
And the choirs kept singing of Freedom.ve koro özgürlüğün şarkısinı söylemeye devam etti.
  
That cold autumn morning no eyes saw the sun,O soguk sonbahar sabahı kimse güneşi görmedi
And Addie Mae Collins, her number was one.bir numara Addie Mae Collins idi.
At an old Baptist church there was no need to run.Başka bir vaftiz kilisesinde koşmaya gerek yoktu
And the choirs kept singing of Freedom,ve koro özgürlüğün şarkısinı söylemeye devam etti.
  
The clouds they were grey and the autumn winds blew,Bulutlar karaydı ve sonbahar yeli esiyordu,
And Denise McNair brought the number to two.Denise McNair iki numarayı taşıyordu.
The falcon of death was a creature they knew,Ölüm şahinleri onları bildiği bir yaratıktı
And the choirs kept singing of Freedom,ve koro özgürlüğün şarkısinı söylemeye devam etti.
  
The church it was crowded, but no one could seeKilise kalabalıktı ve kimse görmedi,
That Cynthia Wesley's dark number was three.Cynthia Wesley'in koyu numarası üçtü.
Her prayers and her feelings would shame you and me.Onun duaları ve duyguları seni ve beni utandıracaktı
And the choirs kept singing of Freedom.ve koro özgürlüğün şarkısinı söylemeye devam etti.
  
Young Carol Robertson entered the doorGenç Carol Robertson girdi kapıdan
And the number her killers had given was four.ve katillerinin ona verdiği numara dörttü.
She asked for a blessing but asked for no more,Bir hayır duası istedi başka da birsey istemedi
And the choirs kept singing of Freedom.ve koro özgürlüğün şarkısinı söylemeye devam etti.
  
On Birmingham Sunday a noise shook the ground.Birmingham'da bir Pazar bir gürültü sarstı yeri
And people all over the earth turned around.ve dünyanın her yerindeki insanlar döndüler etraflarında.
For no one recalled a more cowardly sound.Çünkü kimse daha korkak bir ses anımsamıyordu,
And the choirs kept singing of Freedom.ve koro özgürlüğün şarkısinı söylemeye devam etti.
  
The men in the forest they once asked of me,Ormandaki adamlar bir kez sormuşlar beni
How many black berries grew in the Blue Sea.ne çok böğürtlen büyüyordu mavi denizde.
And I asked them right with a tear in my eye.Gözlerimde yaşlarla tekrar sordum hemen,
How many dark ships in the forest?ormanda kaç tane kara gemi var?
  
The Sunday has come and the Sunday has gone.Bir Pazar geldi, bir Pazar gitti.
And I can't do much more than to sing you a song.Ve ben size şarki söylemekten fazlasını yapamıyorum.
I'll sing it so softly, it'll do no one wrong.Çok yumuşakça söyleyeceğim, kimseyi incitmeyecek,
And the choirs keep singing of Freedom.ve koro özgürlüğün şarkısinı söylemeye devam etti.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org