Language   

Pesem XIV. divizije

Svetozar Marolt
Back to the song page with all the versions


Original
PESEM XIV. DIVIZIJE

Zaplovi pesem borb in zmage preko gmajn, gora,
zaplovi pesem divizije Štirinajste v svet,
ponesi Tomšiča, duh Šercerja, duh Bračiča
po vsej slovenski zemlji in prekali z njim srca.

V borbo, Štirinajsta, juriš!
naj se razlega prek sveta!
Dvignimo puške in naprej junaško
vsi za komandantom v boj. Naprej!

Ko domovina vstane iz trpljenja in gorja,
takrat bo Štirinajsta zmagovito stopala,
takrat med prvimi bo stala v vrsti divizij,
ki so borile se za boljše in srečnejše dni.

V borbo, Štirinajsta, juriš!
naj se razlega prek sveta!
Dvignimo puške in naprej junaško
vsi za komandantom v boj. Naprej!
Pesma Četrnaeste divizije


1.
Zaplovi pesmo borbe i pobede nad dolinama, planinama,
zaplovi pesmo Četrnaeste divizije u svet,
Ponesi Tomšiča, duh Šercera, duh Bračiča
preko slovenačkih zemalja i prekali s njim srca.

U borbu, Četrnaesta, juriš!
neka čuje ceo svet!
Dignimo oružje i junački napred
svi za komandantom u boj. Napred!

U borbu, Četrnaesta, juriš!
neka čuje ceo svet!
Dignimo oružje i junački napred
svi za komandantom u boj. Napred!

2.
Kad otadžbina ustane iz patnje i tuge,
onda će Četrnaesta pobednički stupati,
onda će da stane među prvim divizijama,
koje su se borile za bolje i srećnije dane.

U borbu, Četrnaesta, juriš!
neka čuje ceo svet!
Dignimo oružje i junački napred
svi za komandantom u boj. Napred!

U borbu, Četrnaesta, juriš!
neka čuje ceo svet!
Dignimo oružje i junački napred
svi za komandantom u boj. Napred!
Cyrillic transcription:

1.
Заплови песем борб ин змаге преко гмајн, гора,
заплови песем дивизије Штиринајсте в свет,
понеси Томшича, дух Шерцерја, дух Брачича
по всеј словенски земљи ин прекали з њим срца.

В борбо, Штиринајста, јуриш!
нај се разлега прек света!
Двигнимо пушке ин напреј јунашко
вси за командантом в бој. Напреј! (2x)

2.
Ко домовина встане из трпљења ин горја,
такрат бо Штиринајста змаговито стопала,
такрат мед првими бо стала в врсти дивизиј,
ки со бориле се за бољше ин сречнејше дни.

В борбо, Штиринајста, јуриш!
нај се разлега прек света!
Двигнимо пушке ин напреј јунашко
вси за командантом в бој. Напреј! (2x)


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org