Language   

Ապրելու Ապրիլ

Inga e Anush / Ինգա և Անուշ
Back to the song page with all the versions


OriginalEnglish translation / Անգլերեն թարգմանություն / Traduzione inglese ...
ԱՊՐԵԼՈՒ ԱՊՐԻԼAN APRIL TO LIVE
Չեն սպիանում անցած դարի վերքերս,
Չեն դադարում դեռ կարոտիս երգերը,
Տուն, երազում եմ քեզ արթուն,
Տունս երազում ասում է` ետ արի...
A fresh wound, just one century old one
Songs are still alive from my homesickness
Home, dreaming of you sleepless
Home calls me back in my dreams.
Հայ իմ հողից լսվող աղերսն ու ճիչը,
Թող մեղավոր հոգու դառնա դահիճը,
Մահ, դու հաղթել ես ինձ մի պահ,
Բայց ճակատագիրն է իմ եղել ապրել:
Let the beg and cry heard from my homeland
Be the brutal hangman for your guilty soul
Death, you’ve defeated me for a while
But my destiny has been to be alive.
Սիրտս կոտրեցին սրով,
Մեկ է ապրեցինք սիրով,
Այգուս բերքը այրեցին,
Նորը տնկեցի:
Վանքս քանդեցին, բայց ես
Մեկ է աղոթում եմ քեզ,
Տեր, պահապան կանգնիր
Ինձ ու իմ ազգին հավետ:
refrain
My heart was broken by a sword, but I survived due to love
No garden is remained, but new plants have been grown
No monastery can be found, but I still pray for you
My Lord, deliver me and my nation from evil.
Forever.
Կա, իմ արյան մեջ կա հողի հին կանչը,
Դեռ տանելու եմ վեր ծաղկած իմ խաչը,
Կանք ու պիտի դեռ շատանանք,
Կյանքն է հայերին հրամայել ապրել:
The ancient breath of my land is in my blood,
I will still carry the blossomed old cross
We live and we will flourish,
As the life order for Armenians is to be alive.
Սիրտս կոտրեցին սրով,
Մեկ է ապրեցինք սիրով,
Այգուս բերքը այրեցին,
Նորը տնկեցի:
Վանքս քանդեցին, բայց ես
Մեկ է աղոթում եմ քեզ,
Տեր, պահապան կանգնիր
Ինձ ու իմ ազգին հավետ:
My heart was broken by a sword, but I survived due to love
No garden is remained, but new plants have been grown
No monastery can be found, but I still pray for you
My Lord, deliver me and my nation from evil
Forever.
My soul won’t die, since my belief guides me
My holly prayer
From my native land I will be born again
A drop of Armenian spring
April for living.
Չեմ սպանի հոգիս,
Քանի կա կողքիս հավատ,
Սուրբ իմ աղոթք,
Հարազատ հողից ծիլ ու ծառ կտան նորից
Հայ գարնան կաթիլ:
Ապրելու ապրիլ:
My heart was broken by a sword, but I survived due to love
No garden is remained, but new plants have been grown
No monastery can be found, but I still pray for you
My Lord, deliver me and my nation from evil
Forever, forever, forever, forever, forever...


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org