Lingua   

Ախ Ինչ Լավ Են

Hovhannes Tumanyan / Հովհաննես Թադևոսի Թումանյան
Pagina della canzone con tutte le versioni


English translation / Անգլերեն թարգմանություն / Traduzione inglese ...
ԱԽ ԻՆՉ ԼԱՎ ԵՆOH, HOW PLEASANT
  
Ա՜խ, ի՜նչ լավ են սարի վըրա [1]Oh, how pleasant in our mountains
Անցնում օրերն, անո՜ւշ, անո՜ւշ,Days pass, sweet, so sweet,
Անըրջային, թեթևասահMild, like the clouds,
Ամպ ու հովերն անո՜ւշ, անո՜ւշ։Caressed by the wind
Անըրջային, թեթևասահMild, like the clouds,
Ամպ ու հովերն անո՜ւշ, անո՜ւշ։Caressed by the wind
  
Ահա բացվեց թարմ առավոտHere it comes a morning of gold,
Վարդ է թափում սարին-քարին,Roses flourish so charming,
Շաղ են շողում ծաղիկ ու խոտ,Flowers and earth, pretty and beautiful,
Շընչում բուրմունք եդեմային։I breathe its smell in
Շաղ են շողում ծաղիկ ու խոտ,Flowers and earth, pretty and beautiful,
Շընչում բուրմունք եդեմային։I breathe its smell in
  
Ա՜խ, ի՜նչ հեշտ են սարի վըրաOh, how easy it is in our mountains,
Սահում ժամերն անո՜ւշ, անո՜ւշ,Hours pass slowly and lovely,
Շըվին փըչեց հովիվն ահա―Shvi of a shepherd is heard there with a wind,
Աղջիկն ու սերն անո՜ւշ, անո՜ւշ։A girl and her love, so pleasant and sweet
Շըվին փըչեց հովիվն ահա―Shvi of a shepherd is heard there with a wind,
Աղջիկն ու սերն անո՜ւշ, անո՜ւշ։A girl and her love, so pleasant and sweet
  
Շաղ են շողում ծաղիկ ու խոտ,Flowers and earth, pretty and beautiful,
Շընչում բուրմունք եդեմային։I breathe its smell in
Շաղ են շողում ծաղիկ ու խոտ,Flowers and earth, pretty and beautiful,
Շընչում բուրմունք եդեմային։I breathe its smell in...
[1] Transliteration / Translitterazione

Ax Inčʻ Lav En

A՜x, i՜nčʻ lav en sari vəra
Ancʻnum ōrern, ano՜wš, ano՜wš,
Anərǰayin, tʻetʻevasah
Amp u hovern ano՜wš, ano՜wš։
Anərǰayin, tʻetʻevasah
Amp u hovern ano՜wš, ano՜wš

Aha bacʻvecʻ tʻarm aṙavot
Vard ē tʻapʻum sarin-kʻarin,
Šaġ en šoġum caġik u xot,
Šənčʻum burmunkʻ edemayin։
Šaġ en šoġum caġik u xot,
Šənčʻum burmunkʻ edemayin

A՜x, i՜nčʻ hešt en sari vəra
Sahum žamern ano՜wš, ano՜wš,
Šəvin pʻəčʻecʻ hovivn aha―
Aġǰikn u sern ano՜wš, ano՜wš։
Šəvin pʻəčʻecʻ hovivn aha―
Aġǰikn u sern ano՜wš, ano՜wš

Šaġ en šoġum caġik u xot,
Šənčʻum burmunkʻ edemayin։
Šaġ en šoġum caġik u xot,
Šənčʻum burmunkʻ edemayin...


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org