Language   

Eran’ nove

Renanera
Back to the song page with all the versions


OriginalTraduzione italiana dal sito ufficiale
ERAN’ NOVEERANO NOVE
  
E ië ca só nnata inta stu paisiéddëE io che sono nata in questo paesino
Cë tènghë a ccantà chésta stòria rë CalviéddëCi tengo a cantare questa storia di Calvello
Na iurnata rë sanghë à ccangiatë l’uócchië rë la ggèntëUna giornata di sangue ha cambiato gli occhi della gente
Ca t’accòglië cu llu còrë e cu ammórëChe ti accoglie con il cuore e con amore
të fa cchiù ccuntèntëTi fa più contento
  
Së veriénnë nda la chiésa a ra scusëSi vedevano nella chiesa di nascosto
Pë ccërcà ‘e conquistà a libbertàPer cercare di conquistare la libertà
Alménë rë parlà, rë scrévë, rë partecipàAlmeno di parlare, di scrivere, di partecipare
  
I Carbonarë vuliénnë l’indipendènzaI Carbonari volevano l’indipendenza
Pë nnu stà sótt’u schiaffë rë nu RréPer non stare sotto lo schiaffo di un Re
Ca se vuliénnë arrëcchì mèntrë l’avëtë pòtënë murìPerché si volevano arricchire mentre gli altri potevano morire
  
Nòvë, èrënë nòvë muórtë a ccuólpë rë fucilëNove, erano nove morti a colpi di fucile
Nòvë, èrënë nòvë ‘n faccia u murë a rë “Ffuntanèllë”Nove, erano nove in faccia al muro alle Fontanelle
E a Ccalvèllë s’i ricòrdënë tuttë quantëE a Calvello se li ricordano tutti quanti
Ca p’a stéssa capa tòsta në piglièrënë chiù ‘e cinquantëChe per la stessa testa dura ne arrestarono più di cinquanta
  
Pënzavanë rë stà nchiusë e ssicurëPensavano di stare chiusi e sicuri
Indë la chiésë rë nòttë pë sturiàNella chiesa di notte per studiare
E pparlavënë rë “Questiónë rë libbertà”E parlvano di questioni di libertà
  
Mentrë a ra fòrë i spiavënë li ggëndarmëMentre da fuori li spiavano i gendarmi
Pë ppigliarlë e arrëstarlë usannë l’armëPer prenderli e arrestali usando le armi
“Chi nun vòlë la munarchía pò’ purë mur씓Chi non vuole la monarchia può anche morire”
  
Nòvë, èrënë nòvë muórtë a ccuólpë rë fucilëNove, erano nove morti a colpi di fucile
Nòvë, èrënë nòvë ‘n faccia u murë a rë “Ffuntanèllë”Nove, erano nove in faccia al muro alle Fontanelle
E a Ccalvèllë s’i ricòrdënë tuttë quantëE a Calvello se li ricordano tutti quanti
Ca p’a stéssa capa tòsta në piglièrënë chiù ‘e cinquantëChe per la stessa testa dura ne arrestarono più di cinquanta
  
Tra dë lòrë së chiamavënë cugginëTra di loro si chiamavano “cugini”
Ggèntë sèria rë culturë e ccu bbuónë intenziónëGente seria di cultura e con buone intenzioni
Ng’èrë lu miérëchë, lu prèvëtë , nu fratë, na guardia ruralëC’era il medico, il prete, un frate, una guardia rurale
Nu fatëgatórë , nu sartë e ttré mmilitarëUn operaio, un sarto e tre militari
  
Ng’èrë lu miérëchë, lu prèvëtë , nu fratë, na guardia ruralëC’era il medico, il prete, un frate, una guardia rurale
Nu fatëgatórë , nu sartë e ttré mmilitarëUn operaio, un sarto e tre militari
E a Ccalvèllë s’i ricòrdënë tuttë quantëE a Calvello se li ricordano tutti quanti
Ca p’a stéssa capa tòsta në piglierënë chiù ‘e cinquantëChe per la stessa testa dura ne arrestarono più di cinquanta


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org