Lingua   

Wojna

Strojnowy
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleTraduzione filologica di Krzysiek Wrona
WOJNAGUERRA
  
Tak bardzo chciałbym powiedzieć Tobie, żeMi piacerebbe così tanto dirtelo
Córeczko, kiedy obudzisz się,Figli mia, quando ti sveglierai
Że dzień już czeka na Ciebie iChe il giorno ti sta aspettando e
W naszej dolinie dziś zakwitły bzy,Che i lillà sono sbocciati oggi nella nostra valle
Lecz Ci nie mogę powiedzieć tego, boMa non posso dirtelo perché
Te bzy zakwitły, zakwitły, zakwitły… krwiąQuesti lillà sono fioriti, sono fioriti, sono fioriti... con il sangue
  
Nad naszą doliną przechadza się śmierćLa morte passeggia sopra la nostra valle
Złowieszczym okiem przygląda sięGuarda con l’occhio minaccioso
Przywiodła ją tu nienawiść, która w sercach tkwiL’odio radicato nei cuori l’ha portata qui
Spragniona przyszła, by napić się naszej krwiAssetata, è venuta a bere il nostro sangue
I już runęły, runęły wieże dwieE ora sono crollate, sono crollate le due torri
Popiół pogrzebał tysiące sercLa cenere ha seppellito migliaia di cuori
  
Wojna! Wojna na świecie nowa jestGuerra! C’è una guerra nuova nel mondo
Wojna! Napasie się do syta śmierćGuerra! La morte sarà finalmente sazia
Wojna! Wojna na świecie nowa jestGuerra! C’è una guerra nuova nel mondo
Wojna! Morza wystąpią z nadmiaru łezGuerra! I mari deborderanno per un eccesso di lacrime
  
Purpury całunem okryła Ziemia się,La Terra è coperta da un sudario di porpora
A z nieba pada stalowy deszczE la pioggia d'acciaio sta cadendo dal cielo
Płonie dolina nasza, w której ja i TyLa nostra valle, dove io e te
Śniliśmy nasze najpiękniejsze snyAbbiamo fatto i nostri sogni più belli, sta bruciando
I nie opowiem Ci dziś o moim śnie,E non ti racconterò il mio sogno oggi
Bo dziś niepięknie, niepięknie śnięPerché oggi non è bello, non è bello il mio sognare
  
Wojna! Wojna na świecie nowa jestGuerra! C’è una guerra nuova nel mondo
Wojna! Napasie się do syta śmierćGuerra! La morte sarà finalmente sazia
Wojna! Wojna na świecie nowa jestGuerra! C’è una guerra nuova nel mondo
Wojna! Morza wystąpią z nadmiaru łezGuerra! I mari deborderanno per un eccesso di lacrime
  
I dokąd, i dokąd ten świat tak gna?E dove, e dove questo mondo sta correndo così?
Dziś ty nie żyjesz, a jutro jaOggi tu sei morto, e domani tocca a me
Słychać okrutny ojców gniewSi sente la rabbia crudele dei padri
Sadzą dziś miny, zamiast drzewOggi piantano le mine al posto dei alberi
Sadzą dziś miny…Oggi piantano le mine...
  
Dziś nie pójdziemy na spacer dolinąOggi non andremo a fare una passeggiata nella valle
Trzeba uciekać, bo można tam zginąćDobbiamo scappare perché si può morire là
Przepraszam Ciebie za smutne snyTi voglio chiedere venia per i sogni tristi
Dorosłych wojen tak mi bardzo, córeczko,Per le guerre degli adulti mi vergogno così tanto, figlia mia,
Wstyd…Mi vergogno…
  
Wojna! Wojna na świecie nowa jestGuerra! C’è una guerra nuova nel mondo
Wojna! Napasie się do syta śmierćGuerra! La morte sarà finalmente sazia
Wojna! Wojna na świecie nowa jestGuerra! C’è una guerra nuova nel mondo
Wojna! Morza wystąpią z nadmiaru łezGuerra! I mari deborderanno per un eccesso di lacrime
  
Wojna! Dlaczego wojna na świecie znowu jest?Guerra! Perché c'è di nuovo una guerra nel mondo?
Wojna! Dlaczego znów jest tyle łez?Guerra! Perché ci sono tutte queste lacrime di nuovo?
Wojna!Guerra!
Wojna!Guerra!
Wojna!Guerra!


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org