Language   

Կանչում եմ, արի, արի

Anonymous
Back to the song page with all the versions


OriginalTraduzione italiana / Իտալերեն թարգմանություն / Italian translatio...
ԿԱՆՉՈՒՄ ԵՄ, ԱՐԻ, ԱՐԻTI CHIAMO, VIENI, CARA, VIENI
  
Կանչում եմ արի, արի [1]Ti chiamo, vieni, cara, vieni
Եար պոյիդ մեռնեմAmore, morirò per la tua persona
Չես գալի մուխդ մարիOh, tu non vieni, possa il tuo cuore andare in malora
Ասա ինչ անեմ:Dì, che devo fare ?
  
Կանչում եմ արի, արիTi chiamo, vieni, cara, vieni
Եար պոյիդ մեռնեմAmore, morirò per la tua persona
Չես գալի մուխդ մարիOh, tu non vieni, possa il tuo cuore andare in malora
Ասա ինչ անեմ:Dì, che devo fare ?
  
Փնջերով վարդ եմ քաղելHo raccolto un mazzo di rose
Եար պոյիդ մեռնեմAmore, morirò per la tua persona
Քո դարձին ճամբին շաղելLe strade sono in lacrime, attendono il tuo ritorno
Ասա ինչ անեմ:Dì, che devo fare ?
  
Փնջերով վարդ եմ քաղելHo colto un mazzo di rose
Եար պոյիդ մեռնեմAmore, morirò per la tua persona
Քո դարձին ճամբին շաղելLe strade sono in lacrime, attendono il tuo ritorno
Ասա ինչ անեմ:Dì, che devo fare ?
  
Վարդերը շաղով թաց ենLe rose sono inumidite di gocce di rugiada
Եար պոյիդ մեռնեմAmore, morirò per la tua persona
Շաղերը սրտիս լացն էQuelle gocce di rugiada sono le lacrime del mio cuore
Ասա ինչ անեմ:Dì, che devo fare ?
  
Վարդերը շաղով թաց ենLe rose sono inumidite di gocce di rugiada
Եար պոյիդ մեռնեմAmore, morirò per la tua persona
Շաղերը սրտիս լացն էQuelle gocce di rugiada sono le lacrime del mio cuore
Ասա ինչ անեմ:Dì, che devo fare ?
  
Կանչում եմ արի, արիTi chiamo, vieni, cara, vieni
Եար պոյիդ մեռնեմAmore, morirò per la tua persona
Չես գալի մուխդ մարիOh, tu non vieni, possa il tuo cuore andare in malora
Ասա ինչ անեմ:Dì, che devo fare ?
[1] Translitteration / Trascrizione

Kanchoum em ari ari,
Yar boyit mernem
Ches gali mukhet mari
Asa inch anem

Kanchoum em ari ari,
Yar boyit mernem
Ches gali mukhet mari
Asa inch anem

Punjerov vart em kaghel,
Yar boyit mernem
Ko dardzin jampin shaghel
Asa inch anem

Punjerov vart em kaghel,
Yar boyit mernem
Ko dardzin jampin shaghel
Asa inch anem

Varteri shakhov tatsen,
Yar boyit mernem
Shakhere sirdis latsne
Asa inch anem

Varteri shakhov tatsen,
Yar boyit mernem
Shakhere sirdis latsne
Asa inch anem

Kanchoum em ari ari,
Yar boyit mernem
Ches gali mukhet mari
Asa inch anem 


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org