Language   

Կանչում եմ, արի, արի

Anonymous
Back to the song page with all the versions


OriginalEnglish translation / Անգլերեն թարգմանություն / Traduzione inglese...
ԿԱՆՉՈՒՄ ԵՄ, ԱՐԻ, ԱՐԻI'M CALLING YOU, COME, DEAR, COME
Կանչում եմ արի, արի [1]
Եար պոյիդ մեռնեմ
Չես գալի մուխդ մարի
Ասա ինչ անեմ:
I call you, come, dear, come
Love, I'll die if you want
Oh, you don't come, may (God) make you homeless
Tell me what to do.
Կանչում եմ արի, արի
Եար պոյիդ մեռնեմ
Չես գալի մուխդ մարի
Ասա ինչ անեմ:
I call you, come, dear, come
Love, I'll die if you want
Oh, you don't come, may (God) make you homeless
Tell me what to do.
Փնջերով վարդ եմ քաղել
Եար պոյիդ մեռնեմ
Քո դարձին ճամբին շաղել
Ասա ինչ անեմ:
I've plucked a bouquet of roses
Love, I'll die if you want
I've put the roses on your way
Tell me what to do.
Փնջերով վարդ եմ քաղել
Եար պոյիդ մեռնեմ
Քո դարձին ճամբին շաղել
Ասա ինչ անեմ:
I've plucked a bouquet of roses
Love, I'll die if you want
I've put the roses on your way
Tell me what to do.
Վարդերը շաղով թաց են
Եար պոյիդ մեռնեմ
Շաղերը սրտիս լացն է
Ասա ինչ անեմ:
The roses are wet because of the dews
Love, I'll die, if you want
The dews are the tears of my heart
Tell me what to do.
Վարդերը շաղով թաց են
Եար պոյիդ մեռնեմ
Շաղերը սրտիս լացն է
Ասա ինչ անեմ:
The roses are wet because of the dews
Love, I'll die, if you want
The dews are the tears of my heart
Tell me what to do.
Կանչում եմ արի, արի
Եար պոյիդ մեռնեմ
Չես գալի մուխդ մարի
Ասա ինչ անեմ:
I call you, come, dear, come
Love, I'll die if you want
Oh, you don't come, may (God) make you homeless
Tell me what to do.
[1] Translitteration / Trascrizione

Kanchoum em ari ari,
Yar boyit mernem
Ches gali mukhet mari
Asa inch anem

Kanchoum em ari ari,
Yar boyit mernem
Ches gali mukhet mari
Asa inch anem

Punjerov vart em kaghel,
Yar boyit mernem
Ko dardzin jampin shaghel
Asa inch anem

Punjerov vart em kaghel,
Yar boyit mernem
Ko dardzin jampin shaghel
Asa inch anem

Varteri shakhov tatsen,
Yar boyit mernem
Shakhere sirdis latsne
Asa inch anem

Varteri shakhov tatsen,
Yar boyit mernem
Shakhere sirdis latsne
Asa inch anem

Kanchoum em ari ari,
Yar boyit mernem
Ches gali mukhet mari
Asa inch anem 


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org