Language   

Za zdí

Hledání
Back to the song page with all the versions


OriginalVersione polacca dal sito del gruppo
ZA ZDÍ

Postavili zeď, abychom neviděli
Střílí ze zbraní, abychom neslyšeli
Nářek a utrpení, hanbu a ponížení
V největším vězení, pod širým nebem
Postavili zeď, abychom neviděli
Co se za zdí děje
Střelbou ze zbraní, nám uši ohlušují
Abychom neslyšeli, abychom neslyšeli!
Vyděšené hlasy rodin vyháněných z domovů
Překrývané zběsilým hřmotem motorů
Buldozérů, které srovnají se zemí
Vzpomínky na minulost a pohřbí naději
Abychom neviděli obrazy bídy
Fronty na checkpointech a oči lidí
Kteří si procházejí peklem na zemi
Realitou života na okupovaném území
Zábory půdy, vražednou blokádu
Budování izraelských osad
Každodenní ponižování a šikanu civilistů
Kdy je každý Palestinec označen za teroristu.

Na utrápenou zem se místo deště snáší rakety
Krev se vpíjí do půdy namísto vláhy
Atmosféra strachu, beznaděj životů
To jsou dny a noci v pásmu Gazy
To jsou dny a noci v pásmu Gazy
ZA MUREM

Postawili mur, byśmy nie widzieli
Strzelali z broni, abyśmy nie słyszeli
Lament i cierpienie, hańba i poniżenie
W największym więzieniu, pod gołym niebem
Postawili mur, abyśmy nie widzieli
Co się za nim dzieje
Hukiem strzałów nas ogłuszyli
Abyśmy nie słyszeli, abyśmy nie słyszeli

Przerażone głosy rodzin wypędzonych ze swych domów
Zagłuszone wściekłym rykiem silników
Buldożerów, które zrównają z ziemią
Wspomnienia i pogrzebią nadzieje
Abyśmy nie widzieli obrazu nędzy
Kolejek na punktach kontroli i oczu ludzi
Którzy się przechadzają piekłem na ziemi
Realia życia na obszarach okupowanych
Przywłaszczanie gruntów, zabójcze blokady
Budowa izraelskich osiedli
Codzienne poniżanie, szykanowanie cywilów
Ponieważ każdy Palestyńczyk jest potencjalnym terrorystą

Na udręczoną ziemię, zamiast deszczu spadają rakiety
Zamiast wody, krew nawilża glebę
Atmosfera strachu, beznadzieja żywota
Tak wygląda codzienność w Strefie Gazy


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org