Language   

La ballata dell'eroe

Fabrizio De André
Back to the song page with all the versions


Versione ebraica di Daniel Shalev
SHIR HAGHIBÒR

yatsà ladèrekh l’isòt et hamilkhàma
l’izòr et erètso
nàtnu lo et tìlshet-hamadìm
yà’tsu limkhòr yàkar et hehayyìm.

àmru lo lehikdìm
hìpes èmet ‘àmok yòter midày.
met vehaèrets mitpàer
m’ghibòr àkhar m’kaddìsh.

àval hi ahàva òto
ukhìkha et hehazarà
shel hàyyal hay
m’ghibòr met ma tisè?

leyàda bamità
nshàru la tehilàt
‘ìtor la’èrekh
vekaddìsh ehàd.
מילים ולחן

יצא לדרך, למלחמה
כדי לעזור לארצו, לַאוּמה.
נתונו לו רובה ונתנו את מדיו
ועֵצָע: שיישמור בחירוף על חייו.
אך כשאמרו לו לצעוד קדימה
רחוק מידי
הלך וחיפש את האמת.
עכשיו שהוא מת, המולדת זוכה
בעוד גיבור "זכרונו לברכה".
אך אהובתו
היא חכתה לשובו
של לוחם חי,
עם גיבור מת מה תעשה?
כשבַּלַיל במיטה
היא עודנה בוכה
ואיתה רק מֵדַליה "זכרונו לברכה".


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org