Language   

Ishte një ditë e muajit të majit

Anonymous
Back to the song page with all the versions


Përkthim anglisht / English translation / Traduzione inglese ...
ISHTE NJË DITË E MUAJIT TË MAJITIT WAS A DAY OF THE MONTH OF MAY
  
Ishjë një ditë të mojit majitIt was a day of the month of may
Ishjë një ditë pa fare pa reit was a day with not a cloud
Un ngrita sitë drejt lartë motitI raised my eyes up to the weather
Pashë një qiftë që flis sikur ne.And saw an eagle speaking our language
  
Ishjë një ditë të mojit majitIt was a day of the month of may
Me pakë diell dhe fare pa rewith little sun and cloudless
Një manushaqe që bëij hieA violet was making shadow
Un ngjata dorën e mora me hare.I took it to my hand with joy
  
E kur rura përpar në shpisëAnd when I entered later on home
Mëma më tha: çë lule isht?the mother told me: what flower is that?
E kur rura përpar në shpisëAnd when I entered later on home,
Më pijesi mëma: çë lule isht?mom asked me: what flower is that?
  
Isht manushaqja që bëij hieIt was the violet who was making shadow
Un ngjata dorën e mora me hare.I took it to my hand full of joy
Isht manushaqja që bëij hieIt was the violet who was making shadow
Un ngjata dorën e mora me hare.I took it to my hand full of joy
  
Ti trëndafile, lulëz e reYou rose, young flower
Që ti je imja njeri e di.that your are mine, everybody knows.
Nani ç’të panë kta sitë e miNow that my eyes saw you
Mosënjeri ngë ka qaset nga ti.nobody dare to come close to you.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org