Lingua   

Jak niewiele wiemy

Grzegorz Dąbrowski
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleTraduzione italiana di Krzysiek Wrona
JAK NIEWIELE WIEMYSAPPIAMO COSÌ POCO
  
Czym jest morze dla biologa,Che cos’è il mare per un biologo
A czym dla filozofa?E cos’è per un filosofo?
Czym jest morze dla turysty,Che cos’è il mare per un turista
A czym dla żyjącej w nim ryby?E cos’è per un pesce che ci vive?
  
Czym jest morze dla rzeki,Che cos’è il mare per un fiume,
Czym jest morze dla drzew?Che cos’è il mare per degli alberi?
Czym jest dla tych co patrzą,Che cos’è per quelli che guardano
Jak znika słońce za horyzontem?Come svanisce il sole dietro l’orizzonte?
  
Czym jest morze dla tych co tęsknią,Che cos’è il mare per quelli che sentono la mancanza
A dla kogo jest przekleństwem?E per chi sia solo una maledizione?
  
Czym jest morze dla kochanków,Che cos’è il mare per gli amanti
A czym dla poetów?E cos’è per i poeti?
Czym jest morze dla mew,Che cos’è il mare per i gabbiani
Co lubią krzyczeć na dachu?Ai quali piace garrire sul tetto?
Czym jest morze dla łodzi,Che cos’è il mare per la barca
A czym dla rybaków?E cos’è per i pescatori?
Czym jest morze dla wiatru,Che cos’è il mare per il vento
A czym dla dzieci bawiących się w piachu?E cos’è per i bambini che giocano nella sabbia?
  
Czym jest słońce, czym jest deszcz?Che cos’è il sole, che cos’è la pioggia?
Jeśli tylko tym, czym dla ciebie jest,Se sono solamente questo che sono per te,
To może już wiesz,Allora forse già lo sai che,
Jak niewiele wiesz?Così poco sai?


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org