Lingua   

Brief an meinen Sohn

Erich Kästner
Pagina della canzone con tutte le versioni


Traduzione italiana / Italienische Übersetzung / Italian translation ...
LEVÉL A FIAMHOZLETTERA A MIO FIGLIO
  
Szeretném végre, ha fiam születnék,In fin dei conti, mi piacerebbe avere un figlio
mai gyerek, erős, bölcs sarjadék.così forte e sveglio, come sono i ragazzi d'oggi.
Egy csekélység gátolja csak a jöttét.Per questo figlio, solo, mi manca ancora qualche cosa:
A gyermekemnek nincsen anyja még.Mi manca ancora la madre del bambino.
  
Nem bízhatom ezt bármely hajadonra.Non è che ogni ragazza mi sta bene.
Évek óta nyomozok hasztalan.È un bel po' d'anni, che ne cerco una.
A szerencse szeszélyes primadonna.La fortuna è più rara dei giorni di festa.
S anyád még semmit sem tud rólunk, kisfiam.E tua madre, figlio mio, di noi è tuttora ignara.
  
De egyszer itt leszel majd, csöppnyi férfi.Però un bel giorno, infine, arriverai,
A gondolat előre felvidít.E già da ora ne son contento assai.
Előbb járni tanulsz meg, aztán élni,Imparerai a camminare, imparerai a vivere,
s így járod be az élet útjait.E quel che ne verrà fuori, si chiama Vita.
  
Kezdetben bömbölsz, kapkodsz összevissza,All'inizio urlerai e basta, e farai gesti
amíg más tettre át nem tér kezed,Finché non passerai a fare altre azioni,
amíg megnősz, szemed nagy lesz és tiszta,Finché tu e i tuoi occhi non cresceranno
amíg megérted azt, mit meg kell értened.E finché non capirai quel che si ha da capire.
  
Ki félig érti, semmit meg nem ért.Chi comincia a capire, non capisce più niente.
Bambán bámul a nagy komédiára.Fissa scoraggiato il teatro del mondo.
Előbb az anya védi gyermekét.All'inizio, un bambino ha tanto bisogno della madre.
De ahogy nősz, szükséged lesz apára.Quando sarai più grande, avrai bisogno di tuo padre.
  
Majd elmegyek szénbányákba veled.Ti porterò con me per le miniere di carbone.
Márványvillás parkokba megyünk aztán.Ti porterò a vedere parchi con le ville in marmo.
Rám nézel és nem érted, hogy lehet.Mi guarderai, e questo non lo capirai.
Elmondom és elhallgatok, fiacskám.Io te lo insegnerò, figlio mio, e starò zitto.
  
Majd elmegyünk együtt Ypernbe, Vaux-ba,Ti porterò con me a Vaux e a Ypres,
hol sírkeresztek ezre, mint a tenger.E guarderemo il mare di croci bianche.
Én állok némán, szót se szólok róla.Starò in silenzio, e non ti farò vedere niente.
De hogyha felzokogsz, rábólintok fejemmel.Però, figlio mio, se piangerai io annuirò.
  
Nem azt mondom: a dolgok így-ugy mennek.Non dirò come stanno le cose.
Feltárom néked, mint áll a dolog.Ti mostrerò da che è venuta questa cosa.
Magától kell győzni az értelemnek.Ché la ragione deve prevalere da sola.
Nem próféta, hanem apád vagyok.Io voglio essere tuo padre, non un profeta.
  
S ha bármit láttál, mindenek csúfjáraE se, però, diventerai un uomo come i più,
olyan ember leszel, mint annyi van,Schernendo tutto quel che ti ho fatto vedere,
tucatfickó, százzal egy kaptafára,Un tizio come tutti, un uomo qualunque,
akkor nem vagy, mit vártam: a fiam!Non sarai mai quel che speravo, figlio mio!


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org