Lingua   

Soldatsång

Ture Nerman
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleTraduzione italiana / Italiensk översättning / Italian translation /...
SOLDATSÅNGCANTO DI UN SOLDATO
  
Det brinner över jord.Fuoco e fiamme sulla terra.
Ur söder och ur nordDal sud e dal nord
står skriet högt mot himmelen av fasor och av mord.Alto nel cielo si alza il grido di orrore ed assassinio.
Vem vänder väl igenA chi mai importa ancora
till barn och hjärtevänDel figlio o dell'amico del cuore,
från äng och flod som druckit blod av millioner män?Dal prato e dal fiume che han bevuto il sangue di milioni di uomini?
Men mitt ur våldets hoparMa dal mezzo degli ammassi di violenza
vad höjes där för ljud?Quale suono là si innalza?
Vem är det väl som roparChi mai è che grida
den nya dagens bud?Il messaggio del nuovo giorno?
Kamrater, hörde niCompagni, avete udito
vår lösen: myteri!Il nostro riscatto: ribellione!
Hurra! Hurra! Hurra! [1]Urrà! Urrà! Urrà! [1]
  
Först binder man i bandPrima ci legano stretti
vår tanke och vår handIl pensiero e la mano
och skickar oss att mörda sen för kung och fosterland,E poi ci mandano a ammazzare per il re e per la patria,
att offra liv och lemA sacrificare la vita e le membra,
för kära och för hem ... ?Per la donna amata e per la famiglia...?
Åhnej, för guld åt ockrarna och för att göda dem!Eh no! Per l'oro agli usurai, e per ingrassarli!
För räntor och kupongerPer gli interessi e le cedole
man hetsar oss till mordCi incitano a ammazzare
och rusar oss med sångerE ci ubriacano di canzoni
om hem och fosterjord.Sulla famiglia e sulla patria.
Kamrater, vad ska bliCompagni, quale sarà
vårt svar? Jo, myteri!La nostra risposta? Ribellione!
Hurra! Hurra! Hurra!Urrà! Urrà! Urrà!
  
Se morgonen är närVedete, il mattino è vicino
för frihetsfrontens här!Per l'armata del fronte di libertà!
Det jäser runt arméerna bland männen med gevär.Il fermento gira tra gli eserciti, tra gli uomini col fucile.
Och snabb från stat till statE presto, da uno stato all'altro
går vår revelj: Kamrat,Va la nostra diana: Compagno,
vänd vapnen opp mot herrarna som sådde död och hat!Rivolgi il fucile verso i signori che hanno seminato odio e morte!
Det är ju samma dårarSono proprio gli stessi folli
som tände krigets brand,Che hanno acceso l'incendio della guerra,
det är ju samma tårarSono proprio le stesse lacrime
och blod i alla land.E lo stesso sangue, in ogni paese.
Kamrater, kom, stäm iCompagni, venite, fate quadrato
runt jorden: Myteri!Per tutta la terra: Ribellione!
Hurra! Hurra! Hurra!Urrà! Urrà! Urrà!
  
Ja, nu är timman full.Sì, l'ora è giunta.
Ur skyttegravens mullDal fango della trincea
stig opp, soldat från alla land, och slå din herre kull!Alzati, soldato di ogni paese, e ammazza il tuo padrone!
Slit borgfredsskammens bandStrappa i vergognosi vincoli della tregua borghese
och räck din starka handE porgi la tua forte mano
för hemmens skull åt bröderna av Folkens fosterland!Per la tua famiglia, ai fratelli della patria dei popoli!
Mot Mammons potentaterContro i potentati di Mammona
framåt i sluten kamp,Avanti alla battaglia finale,
ni frihetens soldaterVoi, soldati della libertà
i tusenfotat tramp!Con passo di migliaia di piedi!
Vi kämpar världen friCombiattiamo per liberare il mondo
i enat myteri!Uniti nella ribellione!
Hurra! Hurra! Hurra!Urrà! Urrà! Urrà!
[1] Var. Framåt! Framåt! Framåt!
[1] Var. Avanti! Avanti! Avanti!


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org