Lingua   

Soldatsång

Ture Nerman
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleEnglish translation / Engelsk översättning / Traduzione inglese /...
SOLDATSÅNGA SOLDIER'S SONG
  
Det brinner över jord.The earth is all on fire.
Ur söder och ur nordFrom south to north
står skriet högt mot himmelen av fasor och av mord.A cry of horror and murder is rising in the sky.
Vem vänder väl igenWho still cares about
till barn och hjärtevänHis children, his best friend
från äng och flod som druckit blod av millioner män?From the field and the river that drank the blood of millions?
Men mitt ur våldets hoparBut from amidst heaps of violence
vad höjes där för ljud?Which sound can you hear rising?
Vem är det väl som roparWho is crying out now
den nya dagens bud?The message of the new day?
Kamrater, hörde niComrades, did you hear
vår lösen: myteri!About our redemption: Revolt!
Hurra! Hurra! Hurra! [1]Hurra! Hurra! Hurra! [1]
  
Först binder man i bandFirst, they tie fast in bands
vår tanke och vår handOur thoughts and our hands,
och skickar oss att mörda sen för kung och fosterland,Then they send us to kill for king and fatherland,
att offra liv och lemTo offer our life and limbs,
för kära och för hem ... ?Who for...? For the woman we love, for our family?
Åhnej, för guld åt ockrarna och för att göda dem!Well no! For gold, for money to enrich bloodsuckers!
För räntor och kupongerFor interests, for dividends
man hetsar oss till mordThey urge us to kill
och rusar oss med sångerAnd daze us with songs
om hem och fosterjord.About family and fatherland.
Kamrater, vad ska bliComrades, what will
vårt svar? Jo, myteri!Our answer be? Revolt!
Hurra! Hurra! Hurra!Hurra! Hurra! Hurra!
  
Se morgonen är närSee, the morning's drawing near
för frihetsfrontens här!For the liberty front army!
Det jäser runt arméerna bland männen med gevär.There's agitation in the armies among the men with guns.
Och snabb från stat till statAnd our reveille is resounding
går vår revelj: Kamrat,From one nation to the others: Comrade,
vänd vapnen opp mot herrarna som sådde död och hat!Turn your gun onto the masters who sowed hatred and death!
Det är ju samma dårarThey are just the same fools
som tände krigets brand,Who kindled the flame of war,
det är ju samma tårarAnd through all countries now
och blod i alla land.The same tears, the same blood are shed.
Kamrater, kom, stäm iComrades, come on, let's close our ranks
runt jorden: Myteri!Throughout the world! Revolt!
Hurra! Hurra! Hurra!Hurra! Hurra! Hurra!
  
Ja, nu är timman full.That's it. Time has come.
Ur skyttegravens mullFrom the mud of your trenches
stig opp, soldat från alla land, och slå din herre kull!Rise now, soldiers of all countries, and kill your masters!
Slit borgfredsskammens bandStop with the bourgeois truce and its shameful ties!
och räck din starka handGive your strong hand
för hemmens skull åt bröderna av Folkens fosterland!For your family, to your brothers of peoples' fatherland!
Mot Mammons potentaterAgainst Mammon's powers
framåt i sluten kamp,Forward to the final battle!
ni frihetens soldaterYe, soldiers of liberty
i tusenfotat tramp!In step with thousands of feet!
Vi kämpar världen friLet's fight to free the world
i enat myteri!United in revolt!
Hurra! Hurra! Hurra!Hurra! Hurra! Hurra!
[1] Var. Framåt! Framåt! Framåt!
[1] Var. Forward! Forward! Forward!


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org