Language   

I Pity The Poor Immigrant

Bob Dylan
Back to the song page with all the versions


OriginalVersione ceca di Jan Řepka
I PITY THE POOR IMMIGRANTIMIGRANT
  
I pity the poor immigrantJsem jenom chudej imigrant
Who wishes he would've stayed homese ví - raději doma bych spal
Who uses all his power to do evilsvou duší ďáblu otročím
But in the end is always left so alonea s tím vědomím usínám sám
That man whom with his fingers cheatsmý prsty samej švindl
And who lies with ev'ry breathbezelstnost jsem dávno škrt
Who passionately hates his lifevlastní život nesnáším
And likewise fears his death.ale stejně tak děsí mě smrt
  
I pity the poor immigrantJsem jenom chudej imigrant
Whose strength is spent in vainpro místní obtížná veš
Whose heaven is like ironsidesmé nebe je horké ale mlčí
Whose tears are like rainmé slzy jsou jak déšť
Who eats but is not satisfiedjím ale nikdy ne dosyta
Who hears but does not seeslyším ale nevidím
Who falls in love with wealth itselfco vede mě to jsou peníze
And turns his back on me.a tak se odvracím od lidí
  
I pity the poor immigrantJsem jenom chudej imigrant
Who tramples through the mudto je můj celej zpěv
Who fills his mouth with laughingbahnem dál se propadám
And who builds his town with blooda v ulicích nechávám krev
Whose visions in the final endmý sny se dřív než začnou
Must shatter like the glasstříští jako sklo
I pity the poor immigrantjsem jenom chudej imigrant
When his gladness comes to pass.můj úděl nemá dno


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org